Kunci Gerbang Surga..
 
Go Back   Home > Agama > Islam

Daftar
Lupa Password?


Anda juga bisa login menggunakan akun Jejaringsosial.com anda
Gambar Umum Video Umum Radio & TV Online

 
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Reply With Quote     #1   Report Post  

Kunci Gerbang Surga..

Kisah Nyata Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika

Ada seorang pemuda arab yang baru saja me-nyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika.

Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu

mendalaminya.

Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam.

Ketika berada di Amerika , ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani.

Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang

terdapat di kampung tersebut.

Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja.

Semula ia berkeberatan.

Namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda itupun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan

duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.

Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghor-matan lantas kembali duduk.

Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata,

"Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini."

Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya.

Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya.

Hingga akhirnya pendeta itu berkata,

"Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya."

Barulah pemuda ini beranjak keluar.

Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta,

"Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim."

Pendeta itu menjawab,

"Dari tanda yang terdapat di wajahmu."

Kemudian ia beranjak hendak keluar.

Namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan,

tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya.

Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut.

Sang pendeta berkata,

"Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menja-wabnya dengan tepat."

Si pemuda tersenyum dan berkata,

"Silahkan!"

Sang pendeta pun mulai bertanya,


Sebutkan satu yang tiada duanya

dua yang tiada tiganya

tiga yang tiada empatnya

empat yang tiada limanya

lima yang tiada enamnya

enam yang tiada tujuhnya

tujuh yang tiada delapannya

delapan yang tiada sembilannya

sembilan yang tiada sepuluhnya

sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh

sebelas yang tiada dua belasnya

dua belas yang tiada tiga belasnya

tiga belas yang tiada em-pat belasnya

Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh

Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya

Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga

Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya

Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu

Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?

Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?

Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!

Pohon apakah yang mempu-nyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?"


Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah.

Setelah membaca basmalah ia berkata,

Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.

Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang.
Allah SWT berfirman, "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)." (Al-Isra': 12).

Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan,membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.


Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.


Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.


Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah SWT menciptakan makhluk.


Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis.
Allah SWT berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).

Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman.
Allah SWT berfirman,"Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa

Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah pahala kebaikan.
[b]Allah SWT berfirman, "Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat." (Al-An'am: 160).

Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudaraYusuf.

Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu'jizat air mancur Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah,
"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman,'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air." (Al-Baqarah: 60)

Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.


Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah ialah waktu Shubuh.
[b]Allah SWT ber-firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menying-sing." (At-Takwir: 18)

Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf
yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya,
"Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala."
Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka,
"tak ada cercaaan ter-hadap kalian."
Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya
Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."


Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai.
Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara kele-dai." (Luqman: 19).

Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan iadalah bu Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.

Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis,

yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal

dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim.
Allah SWT berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).

Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih,

yang diadzab dengan batu adalah tentara bergajah

dan yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).

Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita,
sebagaimana firman Allah SWT, "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 28).

Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun,
setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari
maknanya:
Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.
Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut.

Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi.

Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja.

Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta.

Pemuda ini berkata,

"Apakah kunci surga itu?"

Mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah.

Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil.

Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.

Mereka berkata,

"Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab, sementara ia hanya memberimu satu

pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya!"


Pendeta tersebut berkata

"Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah."

Mereka menjawab,

"Kami akan jamin keselamatan anda."

Sang pendeta pun berkata,

Jawabannya ialah


"Asyhadu an La Ilaha Illallah wa anna Muhammadar Rasulullah."


Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam.

Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim

yang bertakwa.

[IMG]http://img145.**********.us/img145/8818/sabarsabareh3.jpg[/IMG]

saya ga nolak kalau saya mau dikasih bintang juragaaann.........
Corbijn
Corbijn Corbijn is offline
National Level

Post: 1.211
 
Reputasi: 1

       

Reply With Quote     #2   Report Post  

Bls: Kunci Gerbang Surga..

mantaff.. 1 bintang...

tapi mengapa si pendeta itu tau apa itu kunci surga, tapi kok masih memluk agama nasrani y..
Bayu_erfastianto
Bayu_erfastianto Bayu_erfastianto is offline
Continent Level

Post: 7.875
 
Reputasi: 25

__________________
D'AutiSm

Reply With Quote     #3   Report Post     Original Poster (OP)

Bls: Kunci Gerbang Surga..

Kutip:
Oleh Bayu_erfastianto View Post
mantaff.. 1 bintang...
terimakasih bintangnya bro bayu...

Kutip:
Oleh Bayu_erfastianto View Post
tapi mengapa si pendeta itu tau apa itu kunci surga, tapi kok masih memluk agama nasrani y..
Kutip:
Oleh Corbijn View Post

"Asyhadu an La Ilaha Illallah wa anna Muhammadar Rasulullah."


Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam.
mungkin pendeta yang lain belum mendapat hidayah yu....
Corbijn
Corbijn Corbijn is offline
National Level

Post: 1.211
 
Reputasi: 1


Reply With Quote     #4   Report Post  

Bls: Kunci Gerbang Surga..

artikel ini sumbernya dari mana den corbijn?
bla_bla_bla
bla_bla_bla bla_bla_bla is offline
Continent Level

Post: 7.567
 
Reputasi: 245

__________________
Nyi BelangReply With Quote     #5   Report Post  

Bls: Kunci Gerbang Surga..

semoga bkn hoax..
nizhami
nizhami nizhami is offline
Continent Level

Post: 6.523
 
Reputasi: 155


Reply With Quote     #6   Report Post  

Bls: Kunci Gerbang Surga..

Kutip:
Oleh Corbijn View Post
terimakasih bintangnya bro bayu...

mungkin pendeta yang lain belum mendapat hidayah yu....
yah mudahan bukan hoax..
Bayu_erfastianto
Bayu_erfastianto Bayu_erfastianto is offline
Continent Level

Post: 7.875
 
Reputasi: 25

__________________
D'AutiSm

Reply With Quote     #7   Report Post  

Bls: Kunci Gerbang Surga..

kunci surga 2 kalimat syahadat, trus kunci neraka apa ?..

http://www.invasi.blogspot.com
edyhazz
edyhazz edyhazz is offline
Village Level

Post: 27
 
Reputasi: 1


Reply With Quote     #8   Report Post  

Bls: Kunci Gerbang Surga..

mmm kunci neraka apa yah? Syirik, menyekutukan Allah
bla_bla_bla
bla_bla_bla bla_bla_bla is offline
Continent Level

Post: 7.567
 
Reputasi: 245

__________________
Nyi BelangReply With Quote     #9   Report Post  

Bls: Kunci Gerbang Surga..

mungkin kunci neraka adalah

Hati
Mulut
Mata
Telinga


yang diawali oleh niat akan sesuatu yang buruk
dan di akhiri dengan perbuatan
devson
devson devson is offline
National Level

Post: 621
 
Reputasi: 1


Reply With Quote     #10   Report Post  

Bls: Kunci Gerbang Surga..

bagus.. nice info
bintang sudah dikirim...
manzz
manzz manzz is offline
National Level

Post: 1.169
 
Reputasi: 2

__________________

Recent Blog: Duplikat FIle Finder   
Reply
 


(View-All Members who have read this thread : 0
There are no names to display.
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Similar Threads
Thread Original Poster Forum Replies
Kunci Surga T-Rex Islam 0
kunci rizki bag 1 nurcahyo Islam 0


Pengumuman Penting

- Pengumuman selengkapnya di Forum Pengumuman & Saran


Cari indonesiaindonesia.com
Cari Forum | Post Terbaru | Thread Terbaru | Belum Terjawab


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.