Hukum tentang beribadah di kuburan
 
Go Back   Home > Agama > Islam

Daftar
Lupa Password?


Anda juga bisa login menggunakan akun Jejaringsosial.com anda
Gambar Umum Video Umum Radio & TV Online

 
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Reply With Quote     #21   Report Post  

Bls: Hukum tentang beribadah di kuburan

kalau meminta dikuburan pasti haram
reskyrahmat
reskyrahmat reskyrahmat is offline
City Level

Post: 141
 
Reputasi: 3

       

Reply With Quote     #22   Report Post  

Bls: Hukum tentang beribadah di kuburan

kalau meminta dikuburan pasti haram kan kita ada Allah
reskyrahmat
reskyrahmat reskyrahmat is offline
City Level

Post: 141
 
Reputasi: 3


Reply With Quote     #23   Report Post  

Bls: Hukum tentang beribadah di kuburan

wkwkwkwk..
nizhami
nizhami nizhami is offline
Continent Level

Post: 6.523
 
Reputasi: 155


Reply With Quote     #24   Report Post  

Bls: Hukum tentang beribadah di kuburan

wah rame nih, ada cak nizhami juga

aku coba sedikit jelasin satu2 ttg permasalahan di thread ini.(gk copas kok )
satu lagi, aku bukan wahabi, salafi, sunni, JT, atau yg lain2nya, aku cuma muslim biasa :B jadi pendapatku tidak mewakili kelompok2 tsb, hanya pendapat pribadi.

hukum ziarah kubur: boleh, dalilnya sangat banyak, diantaranya:
Dari Buraidah, Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya dahulu saya melarang kamu ziarah ke kubur. Kemudian Muhammad telah mendapat izin berziarah ke kubur ibunya. Maka berziarahlah kamu, karena sesungguhnya ziarah itu mengingatkan kepada hari akhirat." (riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi)
tentu saja berziarah HANYA dengan maksud zikrul maut, bukan mencari berkah.

hukum beribadah, menyembelih kurban, thawaf di kuburan sudah dibahas di awal thread ini

hukum meminta/berdoa ke kuburan keramat/pohon : sudah jelas gk boleh, meminta hanya kepada Allah
================================================== =======

arti tawassul

menurut bahasa: berasal dari tawassala-yatawassalu=mendekat, asal kata wasola-yasilu=menyambung, tawassul artinya qurbah=dekat
Menurut istilah: Menjadikan sesuatu yang diberikan oleh Allah swt. kekuatan kepadanya atau kedudukan sebagai perantara untuk terkabulnya do'a.

hukum bertawassul (ber-wasilah, perantara dalam berdoa): diperbolehkan

dalil, diantaranya:
Almaidah, 35 :
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Al-Isra’, 57:
“Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.

macam2 tawassul dan dalilnya:
1. bertawassul dengan amal shalih
dalil
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“. (QS. Al Baqarah:127)

kisah tiga orang yang terperangkap didalam goa yang tertutup batu besar, lalu setiap mereka berdoa dan bertawasul dengan amal saleh perbuatan mereka masing-masing, sehingga pada akhirnya terbuka lah pintu goa tersebut (H.R Bukhari dan Muslim)

2. bertawassul dengan asma dan sifat Allah
dalil
“Hanya milik Allah asmaa-ul husna , maka memohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu…” (QS. Al A’raf:180).
3. bertawassul dengan doa orang shalih
dalil
“Mereka berkata: “Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)“.(QS. Yusuf:97)

4. tawassul yg diharamkan/dilarang
meminta doa melalui perantara benda mati, benda keramat, patung, berhala, binatang
dalil
“Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfa’atan, dan mereka berkata: “Mereka itu adalah pemberi syafa’at kepada kami di sisi Allah” (QS. Yunus:18)

yg jadi permasalahan sekarang adalah, apakah boleh bertawassul kepada orang shalih/wali yg sudah meninggal?

para ulama sejak 7 hijriah sudah berselisih pendapat ttg hal ini, dengan dalil yg bermacam2, jadi bukan kita saja di forum ini yg berbeda pendapat

kalau saya berpendapat berwasilah kepada orang yg sudah meninggal itu tidak boleh, berdasarkan dalil berikut:
“Mereka berkata: “Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)“.(QS. Yusuf:97)
ini adalah permintaan anak anak nabi ya'qub yg meminta ampun kepada Allah melalui wasilah nabi ya'qub (nabi ya'qub masih hidup)

ketika di masa khalifah ‘Umar radhiyallahu ‘anhu terjadi kekeringan, ‘Umar meminta kepada ‘Abbas rodhiyallahu ‘anhu, paman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. ‘Umar berkata, “Ya Allah, sesungguhnya kami dulu bertawasul kepada-Mu dengan Nabi kami maka Engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang kami bertawasul kepada-Mu dengan paman Nabi kami maka turunkanlah hujan kepada kami” (H.R Bukhori)
(karena rasulullah sudah meninggal saat itu)

Dari Umar bin Khattab ia berkata: Saya mendengar rasulullah saw. bersabda;Sesungguhnya sebaik-sebaik tabiin adalah Uwais, ia mempunyai seorang anak perempuan, maka barang siapa diantara kalian yang bertemu dengannya mintalah kepadanya supaya meminta ampun untuk kalian.
(uwais masih hidup kala itu)

hadits rasul saw: Bahwasanya Umar bin Khattab meminta izin kepada rasul saw. untuk pergi umrah, lalu beliaupun memberikan izin kemudian berkata padanya: jangan lupakan kami wahai saudaraku didalam doamu (H.R Turmizi, Abu Daud, dan selain mereka berdua. Hadits hasan saheh)
(rasulullah masih hidup kala itu)

adapun yg berpendapat berwasilah kepada wali/orang shalih/rasulullah yg sudah meninggal itu boleh, mereka punya dalil2 sendiri, diantaranya:
"Sesungguhnya jikalau mereka ketika Menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.(QS.An-Nisa' :64).

mereka berpendapat "dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka" adalah lafadz umum, berlaku ketika rasul hidup maupun ketika telah wafat.

mungkin bang nizhami bisa menambahkan dalil lainnya

kalau aku pribadi mengambil jalan amannya saja (takut jatuh ke syirik), toh masih ada 3 cara tawassul lain yg (sudah jelas2) diperbolehkan.
masykur
masykur masykur is offline
Mod

Post: 2.114
 
Reputasi: 176


Reply With Quote     #25   Report Post  

Bls: Hukum tentang beribadah di kuburan

hmmmm

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih (dan) Maha Penyayang

"Lau Kaana Khairaan Lasabaquunaa ilaihi"

pegang ini erat erat

dan ini saya kutipkan dari buku karangan Abdul Hakim bin Amir Abdad dengan judul sama seperti di atas

di hal 81 - 83 tertulis sebagai berikut :

Ijma' mereka didalam 'aqidah yang shahih. Oleh karena itu kita tidak menjumpai seorangpun dari mereka yang menjadi quburiyyun (para penyembah kubur), yang meminta minta kepada kubur-kubur tertentu yang dianggap besar dan mulia, hatta kepada kubur Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam. Karena itu kita tidak pernah menemukan satu pun riwayat yang sah (shahih atau hasan), bahwa para Shahabat atau seorang saja dari mereka pernah mendatangi kubur Nabi SAW, hatta sekali saja untuk meminta memohon pertolongan kepada Allah dengan perantara beliau yang telah mati. Padahal tidak sedikit mereka mengalami masa masa yang sangat sulit, contohnya seperti musim kemarau yang berkepanjangan. Tidak seorangpun diantara mereka yang mendatangi kubur beliau untuk ber-tawassul kepada beliau agar supaya Allah SWT menurunkan hujan. Padahal ketika beliau masih hidup dan terjadi musim kemarau yang membinasakan, mereka para sahabat ber-tawassul kepada beliau. Adapun setelah beliau wafat dan terjadi musim kemarau, maka para sahabat ber-tawassul kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muththalib sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Shahihnya (no. 1010 &3710) : Dari Anas (ia berkata): Sesungguhnya Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhu apabila mereka ditimpa musim kemarau, beliau meminta hujan (kepada Allah) dengan perantara (do'a) nya Abbas bin Abdul Muththalib, maka beliau berdo'a, "Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu ber-tawassul kepada-Mu dengan (do'a) Nabi kami (untuk meminta hujan kepada-Mu), maka kemudian Engkau pun menurunkan hujan kepada kami, dan sekarang kami ber-tawassul kepada-Mu dengan (do'anya) paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami". Anas berkata : Kemudian diturunkan hujan kepada mereka.

Inilah aqidah yang shahih yang berjalan diatas hidayah dan cahaya Al Qur'an dan Sunnah dalam mentauhidkan Rabbul 'alamin.
Kalau sekiranya meminta kepada Allah dengan perantara orang oranag yang telah mati dengan mendatangi kubur-kubur mereka dari orang orang yang dianggap besar dan mulia itu boleh atau disukai, tentunya para sahabat ramai ramai akan mendatangi kubur Nabi SAW sebagai kubur temulia didunia ini ketika mereka mengalami masa masa sulit.......

demikian kutipan dari buku dengan judul diatas...

pegang erat-erat untuk memperkokoh tauhid kita

Lau kaana khairan lasabaquunaa ilaihi
(kalau sekiranya perbuatan itu baik tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya)
Insya Allah
popoi
popoi popoi is offline
Continent Level

Post: 6.094
 
Reputasi: 31

__________________
The one and only pop


Jangan pernah menyerah dalam melakukan hal - hal yang baik
www.masterpunker.blogspot.com

Recent Blog: Keracunan RC   

Reply With Quote     #26   Report Post  

Bls: Hukum tentang beribadah di kuburan

iya emang betul b0z takutnya kita jatuh kepada SYIRIK padahal syirik ntu kan d0sa yg tdk ada ampunannya
hidayatn82
hidayatn82 hidayatn82 is offline
City Level

Post: 116
 
Reputasi: 1


Reply With Quote     #27   Report Post  

Bls: Hukum tentang beribadah di kuburan

huehehe.. thx bang masykur, om pop.. dan sptnya kita memang berbeda pendapat.. ulama aja beda pndapat apalagi kita..
nizhami
nizhami nizhami is offline
Continent Level

Post: 6.523
 
Reputasi: 155


Reply With Quote     #28   Report Post  

Bls: Hukum tentang beribadah di kuburan

wahaha iyo cak.. ulama besar lagi ya..??
hahaha
wis.. sing penting sama sama belajar ae lak uwis yo cak..??
popoi
popoi popoi is offline
Continent Level

Post: 6.094
 
Reputasi: 31

__________________
The one and only pop


Jangan pernah menyerah dalam melakukan hal - hal yang baik
www.masterpunker.blogspot.com

Recent Blog: Keracunan RC   

Reply With Quote     #29   Report Post  

Bls: Hukum tentang beribadah di kuburan

wah iyo cak cak kabeh... aku juga masih belajar terus...
yang penting wlo mungkin berbeda pendapat, tetap rukun, tentram, ayem, loh jinawi... hiahha.. opooo kuwi... jangan sampai hati dan pikiran menjadi panas yo cak cak .... hehe
bla_bla_bla
bla_bla_bla bla_bla_bla is offline
Continent Level

Post: 7.567
 
Reputasi: 245

__________________
Nyi BelangReply With Quote     #30   Report Post  

Bls: Hukum tentang beribadah di kuburan

Inna syirka ladzulmun adziim.... Sesungguhnya syirik itu dosa yang teramat besar
Forbian_Syah
Forbian_Syah Forbian_Syah is offline
City Level

Post: 181
 
Reputasi: 1

Reply
 


(View-All Members who have read this thread : 0
There are no names to display.
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Similar Threads
Thread Original Poster Forum Replies
Risalah Lengkap Tentang Haid dan Hukum-Hukum Seputarnya (Plus Cara Mandi Besar) T-Rex Islam 2
Melakukan KB Agar Khusyu Dalam Beribadah T-Rex Islam 0
Melakukan KB Agar Khusyu Dalam Beribadah T-Rex Islam 0


Pengumuman Penting

- Pengumuman selengkapnya di Forum Pengumuman & Saran


Cari indonesiaindonesia.com
Cari Forum | Post Terbaru | Thread Terbaru | Belum Terjawab


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.