Tembang Jowo
 
Go Back   Home > Belajar Bahasa Lain

Daftar
Lupa Password?


Anda juga bisa login menggunakan akun Jejaringsosial.com anda
Gambar Umum Video Umum Radio & TV Online

 
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Reply With Quote     #31   Report Post  

Bls: Tembang Jowo

Tembang Pucung:

Bapak pucung dudu watu..dudu gunung
sanggrahe ing sabrang...
ngon ingone sang bupati...
yen lumaku...sipucunge geyang grono...


iki tembang pucung lagi aku taksih SD
srimaryani81
srimaryani81 srimaryani81 is offline
Village Level

Post: 99
 
Reputasi: 75

       

Reply With Quote     #32   Report Post     Original Poster (OP)

Bls: Tembang Jowo

Kutip:
Oleh profmads View Post
Yooo bener
Mesti ngono
Tapine ojok ngono (jare sopo yooo?)
lha trus kedah dados pundi to den?
"mesti ngono, tapi ojo ngono??" walah puyeng aku

Kutip:
Oleh srimaryani81 View Post
Tembang Pucung:

Bapak pucung dudu watu..dudu gunung
sanggrahe ing sabrang...
ngon ingone sang bupati...
yen lumaku...sipucunge geyang grono...


iki tembang pucung lagi aku taksih SD
wehh nggih bener kuwi jeng...
resi_dj
resi_dj resi_dj is offline
World Level

Post: 10.824
 
Reputasi: 53

__________________
Putri PetiR


Recent Blog: I'm Allive   

Reply With Quote     #33   Report Post  

Bls: Tembang Jowo

tembang jowo pengantar tidur sing jenenge "tralelo lelo ledung"singit banget..nek di kumandangno koyo ono sing ndelengi
srimaryani81
srimaryani81 srimaryani81 is offline
Village Level

Post: 99
 
Reputasi: 75


Reply With Quote     #34   Report Post     Original Poster (OP)

Bls: Tembang Jowo

nah yang trelo ledung termasuk tembang jowo yang mana jeng?
resi_dj
resi_dj resi_dj is offline
World Level

Post: 10.824
 
Reputasi: 53

__________________
Putri PetiR


Recent Blog: I'm Allive   

Reply With Quote     #35   Report Post  

Re: Tembang Jowo

( ora biso turu )

Aku durung tau ora biso turu, rino wengi tansah mikerake, saben yo sing ayu rumangsa atiku, kejobo dewene ra ono liyo, ra angkuh kok cahe, luhur bebudine.. manut marang bopo lan biunge.., la piye carane entokake dene pokok aku emoh sing liyane.., tak slimur atiku.. uga pikiranku.. aja nganti keno loro kuru..,
swarlik
swarlik swarlik is offline
National Level

Post: 1.559
 
Reputasi: 45


Reply With Quote     #36   Report Post  

Re: Tembang Jowo

Kutip:
Oleh resi_dj View Post
Urut-urutane tembang Jawa iku padha karo lelakoning manungsa saka mulai bayi abang nganti tumekaning pati. Mungguh kaya mangkene urut-urutane tembang kaya kang tak aturake ing ngisor iki:

Maskumambang

Gambarake jabang bayi sing isih ono kandhutane ibune, sing durung kawruhan lanang utawa wadhon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadhon, kumambang ateges uripe ngambang nyang kandhutane ibune.

Mijil
ateges wis lair lan jelas priya utawa wanita.

Kinanthi

saka tembung kanthi utawa tuntun kang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripan ing alam ndonya.

Sinom

tegese kanoman, minangka kalodhangan sing paling penting kanggone remaja supaya bisa ngangsu kawruh sak akeh-akehe.

Asmaradana
tegese rasa tresna, tresna marang liyan ( priya lan wanita lan kosok baline ) kang kabeh mau wis dadi kodrat Ilahi.

Gambuh
saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yen wis jumbuh / sarujuk njur digathukake antarane priya lan wanita sing padha nduweni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan.

Dandanggula
Nggambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge, apa kang igayuh biso kasembadan. Kelakon duwe sisihan / keluarga, duwe anak, urip cukup kanggo sak kaluarga. Mula kuwi wong kang lagi bungah / bombong atine, bisa diarani lagu ndandanggula.

Durma
Saka tembung darma / weweh. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripe, banjur tuwuh rasa welas asih marang kadang mitra liyane kang lagi nandhang kacintrakan, mula banjur tuwuhrasa kepengin darma / weweh marang sapadha - padha. Kabeh mau disengkuyung uga saka piwulange agama lan watak sosiale manungsa.

Pangkur

Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Kang dipikir tansah kepingin weweh marang sapadha - padha.

Megatruh
Saka tembung megat roh utawa pegat rohe / nyawane, awit wis titi wancine katimbalan marak sowan mring Sing Maha Kuwasa.

Pocung / Pucung
Yen wis dadi layon / mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sak durunge dikubur.

sumbere ning kene
nyuwun diterangke sekalian guru lagu - guru wilangan tembang2 Macapat om

sukur2 dilengkapi link download MP3 tembang2 Macapat
hanumr
hanumr hanumr is offline
National Level

Post: 656
 
Reputasi: 25

Reply
 


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Similar Threads
Thread Original Poster Forum Replies
ZONA JOWO-AYO NGOMONG NGGAWE BOSO JOWO(asal muni) resi_dj Belajar Bahasa Lain 1554


Pengumuman Penting

- Pengumuman selengkapnya di Forum Pengumuman & Saran


Cari indonesiaindonesia.com
Cari Forum | Post Terbaru | Thread Terbaru | Belum Terjawab


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.