Kalau orang jawa, pareng misuh ora ?
 
Go Back   Home > Other Language. Bicara Dengan Bahasa Lain

Daftar
Lupa Password?


Upload Foto Video Umum Radio & TV Online


Kalau orang jawa, pareng misuh ora ?

Loading... 
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Reply With Quote     #1   Report Post  

Kalau orang jawa, pareng misuh ora ?

Semisale wonten kadadiyan sing nggregetne , kanca-kanca kabeh tau misuh ora ?
allsaintus
allsaintus allsaintus is offline
City Level

Post: 199
 
Reputasi: 5

Loading...
       

Reply With Quote     #2   Report Post  

angsal kemawon mas..........
menawi tangan panjenengan reget utawi kotor njenengan kudu wiuh-wisuh ngangge toya.
supados kuman2nipun mboten nyebar lan dados sumber penyakit.

:)

new on 1000 nggih mas, tulisan kulo wonten ngnggil wau namung guyon. ampun dianggep mboten tenanan....:)

menawi jengkel angsal kemawon misuh2, nanging menawi kiyambakan (mboten wonten tiyang sanes), sebab menawi wontwn tiyang mangkeh tiyang meniko saget duko dumateng mas ingkang misuh.......
gupy15
gupy15 gupy15 is offline
Mod

Post: 2.771
 
Reputasi: 131


Reply With Quote     #3   Report Post  

waaaaaaaa, kok podho ngawur kabeh to, misuh sanes wisuh hehehehe......,mas jenengan niku tiyang pundi mawon to mbok nek nggen solo mampir nggene kulo, ben srawung, nggih mboten
andy_baex andy_baex is offline
National Level

Post: 1.860
 
Reputasi: 5


Reply With Quote     #4   Report Post  

misuh niku mboten pikantuk, monggo nyuwun pangertosan kalih ibu guru, jawabanipun mesti mboten angsal nggih to?!
nurcahyo
nurcahyo nurcahyo is offline
Continent Level

Post: 3.490
 
Reputasi: 13


Reply With Quote     #5   Report Post  

weleh weleh weleh.... ampun misuh-misuh mas. misuh niku mboten sae, saestu. monggo guneman ingkang sae-sae kemawon. misuh nggih mboten wonten untunge. sami-sami ngendikan meniko mbok engkang sae kemawon. inggih mboten mas..... !!!! matur nuwun
andree_erlangga
andree_erlangga andree_erlangga is offline
National Level

Post: 1.896
 
Reputasi: 5loading...Reply With Quote     #6   Report Post     Original Poster (OP)

:) :) :) Ok, ok, sepurane dhisik yo kanca2 kabeh. Kula inggih sampun ngertos yen misuh niku mboten pareng.
Nanging wonten ing satunggal ing panggenan, sak misale kuthaku Surabaya.
Misuh iku wis dadi panganan saben dina, nanging ora kerep bae. Kasar yen sampeyan sadaya mikir. Nanging paling iku wis dadi ciri khas ya...
Misuh iku ora mesthi ngelokne uwong, iso dadi ukara2 sing ora pantes dicapno.
Yen ora ngandel, tontonen acara tv lokal suroboyoan ...
Paling iki beda banget kare wong jawa tengah, paling yen ngomong krama inggil terus, ora tau ngoko kaya nang kene.
Sing ke loro, uwong kabeh rata2 mesthi pocap elek utawa misuh yen dheweke lagi kaget utawa refleks pas ing sijining kadadean. Iku uga ora disadari.
Mugi-mugi dadi pangertosan.
Nuwun.
allsaintus
allsaintus allsaintus is offline
City Level

Post: 199
 
Reputasi: 5


Reply With Quote     #7   Report Post  

kulo setuju mboten pareng misuh amargi niku didukani Alloh lho, amargi menawi misuh mengke ndak nglarani tiyang sanes lan niku dosa lho mas,dados nek atine mboten penak istighfar mawon nggeh mas
andy_baex andy_baex is offline
National Level

Post: 1.860
 
Reputasi: 5


Reply With Quote     #8   Report Post  

ngendi papan... mboten suroboyo ... mboten solo..... ingkang nami misuh tetep mboten angsal.
andree_erlangga
andree_erlangga andree_erlangga is offline
National Level

Post: 1.896
 
Reputasi: 5


Reply With Quote     #9   Report Post     Original Poster (OP)

Ooo sontoloyo ... wis tak kandani, misuh iku ora oleh koq.
Adik-adik mboten pareng niru yo, awake dhewe nonton kebun binatang ae.allsaintus
allsaintus allsaintus is offline
City Level

Post: 199
 
Reputasi: 5


Reply With Quote     #10   Report Post  

la aku wong jowow etan rek, nek gak oleh misuh yok opo?
untungsuropati
untungsuropati untungsuropati is offline
City Level

Post: 110
 
Reputasi: 0

Reply
 


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Similar Threads
Thread Original Poster Forum Replies
Orang jawa absen sini shidex Other Language. Bicara Dengan Bahasa Lain 93


Pengumuman Penting

- Pengumuman selengkapnya di Forum Pengumuman & Saran


Cari indonesiaindonesia.com
Cari Forum | Post Terbaru | Thread Terbaru | Belum Terjawab


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.