Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesat
 
Go Back   Home > Agama > Islam

Daftar
Lupa Password?


Upload Foto Video Umum Radio & TV Online


Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesat

Loading... 
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Reply With Quote     #1   Report Post  

Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesat

Assalamualaikum wr wb

Ramai orang mengkaji sejarah dan hanya menerima pendapat Ibnu Taimiyah sekadar dari bacaan kitabnya saja tanpa merangkumkan fakta sejarah dan kebenaran dengan tulus dan ikhlas.
Dari sebab itu mereka (seperti Wahabiyah) sekadar berpegang dengan akidah salah yang termaktub dalam tulisan Ibnu Taimiyah khususnya dalam permasaalahan usul akidah berkaitan kewujudan Allah dan pemahaman ayat ” Ar-Rahman ^alal Arasy Istawa”.
Dalam masa yang sama mereka jahil tentang khabar dan berita sebenarnya berdasarkan sejarah yang diakui oleh ulama dizaman itu' atau yang lebih hampir dengan Ibnu Taimiyah yang sudah pasti lebih mengenali Ibnu Taimiyah daripada kita dan Wahabiyah. Dengan kajian ini dapatlah kita memahami bahwa sebenarnya akidah Wahabiyah antaranya :
1-Allah duduk di atas kursi.
2-Allah duduk dan berada di atas arasy.
3-Tempat bagi Allah adalah di atas arasy.
4-Berpegang dengan zohir(duduk) pada ayat “Ar-Rahman ^alal Arasy Istawa”.
5-Allah berada di langit.
6-Allah berada di tempat atas.
7-Allah bercakap dengan suara.
8-Allah turun naik dari tempat ke tempat dan selainnya daripada akidah kufur sebenarnya Ibnu Taimiah telah bertaubat daripada akidah sesat tersebut dengan mengucap dua kalimah syahadah serta mengaku sebagai pengikut Asyairah dengan katanya:
“saya golongan Asy’ary”.
(Malangnya Wahhabi mengkafirkan golongan Asyairah, lihat buktinya :http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/...mat-islam.html).

Syeikhul Islam Imam Al-Hafiz As-Syeikh Ibnu Hajar Al-Asqolany yang hebat dalam ilmu hadist dan merupakan ulama hadist yang mutabar dan pakar dalam segala ilmu hadist dan merupakan pengarang kitab syarah' Sohih Bukhari berjudul' Fathul Bari ,beliau telah menyatakan kisah taubat Ibnu taimiyah ini, serta tidak menafikan kesahihannya dan ini diakui olehnya sendiri dalam kitab beliau berjudul Ad-Durar Al-Kaminah Fi ‘ayan Al-Miaah As-Saminah yang disahihkan kewujudan kitabnya oleh ulama-ulama Wahhabi juga termasuk kanak-kanak Wahabi di Malaysia ( Mohd Asri Zainul Abidin).
Kenyatan bertaubatnya Ibnu Taimiyah dari akidah sesat tersebut juga telah dinyatakan oleh seorang ulama sezaman dengan Ibnu Taimiyah iaitu Imam As-Syeikh Syihabud Din An-Nuwairy wafat 733H.
Ini penjelasannya :
Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya berjudul :
Ad-Durar Al-Kaminah Fi “ayan Al-Miaah As-Saminah
cetakan 1414H Dar Al-Jiel
juzuk 1 m/s 148
dan Imam As-Syeikh Syihabuddin An-Nuwairy wafat 733H :
cetakan Dar Al-Kutub Al-Misriyyah
juzuk 32 m/s 115-116
dalam kitab berjudul Nihayah Al-Arab Fi Funun Al-Adab nasnya:
أما تقي الدين فإنه استمر في الجب بقلعة الجبل
إلى أن وصل الأمير �*سام الدين مهنا إلى الأبواب السلطانية في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة ، فسأل السلطان في أمره وشفع فيه ، فأمر بإخراجه ، فأخرج في يوم الجمعة الثالث والعشرين من الشهر وأ�*ضر إلى دار النيابة بقلعة الجبل ، و�*صل ب�*ث مع الفقهاء ، ثم اجتمع جماعة من أعيان العلماء ولم ت�*ضره القضاة ، وذلك لمرض قاضي القضاة زين الدين المالكي ، ولم ي�*ضر غيره من القضاة ، و�*صل الب�*ث ، وكتب خطه ووقع الإشهاد عليه وكتب بصورة المجلس مكتوب مضمونه : بسم الله الر�*من الر�*يم شهد من يضع خطه آخره أنه لما عقد مجلس لتقي الدين أ�*مد بن تيمية ال�*راني ال�*نبلي ب�*ضرة المقر الأشرف العالي المولوي الأميري الكبيري العالمي العادلي السيفي ملك الأمراء سلار الملكي الناصري نائب السلطنة المعظمة أسبغ الله ظله ، و�*ضر فيه جماعة من السادة العلماء الفضلاء أهل الفتيا بالديار المصرية بسبب ما نقل عنه ووجد بخطه الذي عرف به قبل ذلك من الأمور المتعلقة باعتقاده أن الله تعالى يتكلم بصوت ، وأن الاستواء على �*قيقته ، وغير ذلك مما هو مخالف لأهل ال�*ق ، انتهى المجلس بعد أن جرت فيه مبا�*ث معه ليرجع عن اعتقاده في ذلك ، إلى أن قال ب�*ضرة شهود : ( أنا أشعري ) ورفع كتاب الأشعرية على رأسه ، وأشهد عليه بما كتب خطا وصورته : (( ال�*مد لله ، الذي أعتقده أن القرآن معنى قائم بذات الله ، وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية ، وهو غير مخلوق ، وليس ب�*رف ولا صوت ، كتبه أ�*مد بن تيمية . والذي أعتقده من قوله : ( الر�*من على العرش استوى ) أنه على ما قاله الجماعة ، أنه ليس على �*قيقته وظاهره ، ولا أعلم كنه المراد منه ، بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى ، كتبه أ�*مد بن تيمية . والقول في النزول كالقول في الاستواء ، أقول فيه ما أقول فيه ، ولا أعلم كنه المراد به بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى ، وليس على �*قيقته وظاهره ، كتبه أ�*مد بن تيمية ، وذلك في يوم الأ�*د خامس عشرين شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة )) هذا صورة ما كتبه بخطه ، وأشهد عليه أيضا أنه تاب إلى الله تعالى مما ينافي هذا الاعتقاد في المسائل الأربع المذكورة بخطه ، وتلفظ بالشهادتين المعظمتين ، وأشهد عليه بالطواعية والاختيار في ذلك كله بقلعة الجبل الم�*روسة من الديار المصرية �*رسها الله تعالى بتاريخ يوم الأ�*د الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة ، وشهد عليه في هذا الم�*ضر جماعة من الأعيان المقنتين والعدول ، وأفرج عنه واستقر بالقاهرة
Saya terjemahkan beberapa yang penting dari nas dan kenyataan tersebut: 1- ووجد بخطه الذي عرف به قبل ذلك من الأمور المتعلقة باعتقاده أن الله تعالى يتكلم بصوت ، وأن الاستواء على �*قيقته ، وغير ذلك مما هو مخالف لأهل ال�*ق
Terjemahannya: “Dan para ulama telah mendapati skrip yang telah ditulis oleh Ibnu Taimiyah yang telah diakui nya sebelum itu (akidah salah ibnu taimiyah sebelum bertaubat) berkaitan dengan akidahnya bahwa Allah ta’ala berkata-kata dengan suara, dan Allah beristawa dengan arti yang hakiki yaitu duduk) dan selain itu yang bertentangan dengan Ahl Haq (kebenaran)”.
Saya mengatakan : Ini adalah bukti dari para ulama islam di zaman Ibnu Taimiyah bahwa dia berpegang dengan akidah yang salah sebelum bertaubat daripadanya antaranya Allah beristawa secara hakiki yaitu duduk.
Golongan Wahhabiyah sehingga ke hari ini masih berakidah dengan akidah yang salah ini yaitu menganggap bahawa Istiwa Allah adalah hakiki termasuk Mohd Asri Zainul Abidin yang mengatakan istawa bermakna duduk cuma bagaimana bentuknya bagi Allah kita tak tahu. lihat dan dengar sendiri Asri sandarkan DUDUK bagi Allah di : http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/...udi-allah.html .
Sedangkan ibnu Taimiah telah bertaubat dari akidah tersebut.
2- قال ب�*ضرة شهود : ( أنا أشعري ) ورفع كتاب الأشعرية على رأسه
Terjemahannya: ” Telah berkata Ibnu Taimiyah dengan kehadiran saksi para ulama: ‘ Saya golongan Asy’ari’ dan mengangkat kitab Al-Asy’ariyah di atas kepalanya ( mengakuinya)”.
Saya mengatakan :
Kepada Wahhabi yang mengkafirkan atau menghukum sesat terhadap Asya’irah, apakah mereka menghukum sesat juga terhadap Syeikhul islam mereka sendiri ini?! Siapa lagi yang tinggal sebagai islam ,sedangkan syeikhul islam kamu pun kamu kafirkan dan sesatkan?! Ibnu Taimiyah mengaku sebagai golongan Asy’ary malangnya Wahhabi mengkafirkan golongan Asya’ri pula, rujuk bukti Wahhabi kafirkan golongan As’y'ary :http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/...mat-islam.html.
3- والذي أعتقده من قوله : ( الر�*من على العرش استوى ) أنه على ما قاله الجماعة ، أنه ليس على �*قيقته وظاهره ، ولا أعلم كنه المراد منه ، بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى ، كتبه أ�*مد بن تيمية
Terjemahan khot tulisan Ibnu Taimiyah dihadapan para ulama islam ketika itu dan mereka semua menjadi saksi kenyataan Ibnu Taimiyah : ” Dan yang aku berpegang mengenai firman Allah ‘Ar-Rahman diatas Arasy istawa’ adalah sepertimana berpegangnya jamaah ulama islam, sesungguhnya ayat tersebut bukan berarti hakikatnya(duduk) dan bukan atas zohirnya dan aku tidak mengetahui maksud sebenar-benarnya dari ayat tersebut bahkan tidak diketahui makna sebenar-benarnya dari ayat tersebut kecuali Allah.Telah menulis perkara ini oleh Ahmad Ibnu Taimiyah”.
Saya mengatakan:
Ibnu Taimiyah telah bertaubat dan mengatakan ayat tersebut bukan atas zohirnya dan bukan atas hakikinya yaitu bukan berarti Allah duduk maupun bertempat atas arasy.
( Bukti Ibnu Taimiah pernah dahulunya berpegang dengan akidah salah: ‘Allah Duduk’
sila rujuk: http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/...tas-arasy.html ).
Malangnya kesemua guru Wahhabi sehingga sekarang termasuk Al-Bani, Soleh Uthaimien, Bin Baz dan kesemuanya berpegang ayat tersebut secara zohirnya dan hakikatnya (duduk dan bertempat atas arasy). Lihat saja buku-buku mereka jelas menyatakan sedemikian. Maka siapakah syeikhul islam sekarang ini disisi Wahhabiyah atau adakah syeikhul islam anda wahai Wahhabi telah kafir disebabkan taubatnya?!
4- وأشهد عليه أيضا أنه تاب إلى الله تعالى مما ينافي هذا الاعتقاد في المسائل الأربع المذكورة بخطه ، وتلفظ بالشهادتين المعظمتين
Terjemahannya berkata Imam Nuwairy seperti yang dinyatakan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany : ” Dan aku antara saksi bahawa Ibnu Taimiyah telah bertaubat kepada Allah daripada akidah yang salah pada empat masaalah akidah yang telah dinyatakan, dan Ibnu Taimiyah telah mengucap dua kalimah syahadah(bertaubat daripada akidah yang salah pernah dia pegangi terdahulu)”.
Saya mengatakan:
Ibnu Taimiyah telah memeluk islam kembali dengan mengucap dua kalimah syahadah dan mengiktiraf akidahnya sebelum itu adalah salah dan kini akidah yang salahnya itu pula dipegang oleh golongan Wahhabiyah.
Maka bilakah pula golongan Wahhabiyah yang berpegang dengan akidah yang salah tersebut akan memeluk agama islam semula seperti yang dilakukan oleh rujukan utama mereka yang mereka sendiri namakan sebagai Syeikhul Islam?!.
Jadikan qudwah dan ikutan Ibnu Taimiyah dalam hal ini wahai Wahhabiyah!.
Ayo! bertaubatlah sesungguhnya kebenaran itu lebih tinggi dari segala kebatilan. Pintu taubat masih terbuka bagi Wahhabi yang belum dicabut nyawa.
ULAMA-ULAMA YANG MENYATAKAN DAN MENYAKSIKAN KISAH TAUBATNYA IBNU TAIMIYAH.
Selain Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya berjudul Ad-Durar Al-Kaminah Fi “ayan Al-Miaah As-Saminah cetakan 1414H Dar Al-Jiel juzuk 1 m/s 148
dan Imam As-Syeikh Syihabuddin An-Nuwairy wafat 733H cetakan Dar Al-Kutub Al-Misriyyah juzuk 32 m/s 115-116 dalam kitab berjudul Nihayah Al-Arab Fi Funun Al-Adab yang menyatakan kisah taubat Ibnu Taimiyah ramai lagi ulama islam yang menyaksikan dan menceritakan kisah pengakuan tersebut antaranya lagi :
-As-Syeikh Ibnu Al-Mu’allim wafat tahun 725H dalam kitab Najmul Muhtadi Wa Rojmul Mu’tadi cetakan Paris nom 638.
-As-Syeikh Ad-Dawadai wafat selepas 736H dalam kitab Kanzu Ad-Durar – Al0Jam’-239.
-As-Syeikh Taghry Bardy Al-Hanafi bermazhab Hanafiyah wafat 874H dalam Al-Minha As-Sofi m/s576 dan beliau juga menyatakn sepertimana yang dinyatakan nasnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya yang lain berjudul An-Nujum Az-Zahirah Al-Jami’ 580.
Merekalah dan selain mereka telah menyatakan taubat Ibnu Taimiah daripada akidah Allah Duduk dan bertempat di atas arasy.
Kata-kata akhirku dalam penerangan kajian ringkas berfakta ini..
Wahai Wahhabiyah yang berakidah Allah Duduk di atas arasy. Itu adalah akidah kristian kafir dan yahudi laknat (Rujuk bukti :http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/...tas-arasy.html . Berpeganglah dengan akidah salaf sebenar dan khalaf serta akidah ahli hadist yang di namakan sebagai akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yaitu Allah tidak memerlukan kepada semua makhlukNya termasuk tempat dilangit maupun tempat di atas arasy. Semoga Allah merahmati hambaNya yang benar-benar mencari kebenaran. Wassalam.
* Saya mengharap komen diberikan atas artikel ini dengan syarat mestilah berfakta yang tulus dan ilmiah tidak semborono khususnya kepada mereka yang mengatakan ini palsu.

2. Albany Mengakui akidah : ALLAH WUJUD TANPA TEMPAT ” & TOLAK AKIDAH “ALLAH BERSEMAYAM/DUDUK ATAS ‘ARASY”

Daurah masyayikh salafy timur tengah, Daurah kitab albany, Daurah daurah salafy/wahaby saudy

Syaikh nashiruddin albany, yang sering membuat fatwa-fatwa heboh dan menyesatkan akhirnya taubat sebelum matinya……disalah satu kitab terakhirnya (ia mentkhrij kitab imam adzahabi alasy’ary) albany akhirnya mengakui aqidah ahlusunnah walja’maah (Allah ada tanpa tempat dan arah) berbeda dgn fatwa-fatwa sebelumnya……mari kita lihat bukti kitab nya!!!

Maka salafy/wahaby pun ramai-ramai mengkafirkannnya!!, …..jamaah takfir akhirnya salang mengkafirkan sesamanya sendiri….na’dzubillah…
ALBANI & AZ-ZAHABI KATA: AKIDAH ISLAM ADALAH “ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT” & ALLAH TIDAK BERSEMAYAM/DUDUK ATAS ARASY.
Oleh: Abu Syafiq ( Hp: 006-012-2850578 )
memang kebenaran akidah Islam tidak dapat ditolak oleh golongan munafiq mahupun kafir Mujassim. Ini karena burhan dan adillah (hujjah dan dalil) yang terbit dari sumber yang mulia yaitu Al-Quran dan Hadist tiada sedikitpun pun keraguan,menyingkir pula kebatilan. Antara akidah Islam adalah “ Allah Wujud Tanpa Bertempat” dan inilah antara yang Ahlu Sunnah Wal Jama’ah maksudkan demi memberi kefahaman yang tepat dalam perbincangan akidah Islam dalam mentauhidkan diri kepada Allah. WAHHABI MALAYSIA KAFIRKAN ALBANI & AZ-ZAHABI Kesemua Wahhabi di Malaysia berakidah dengan akidah yang tidak menepati Al-Quran dan Hadist Nabawi.
Ini amat jelas dengan hujjah yang telah saya ( Abu Syafiq ) kemukakan sebelum2 ini berlandaskan ayat2 Allah dan sabda Nabi Muhammad berkonsepkan kaidah ulama Salaf dan Khalaf tulen. Semua Wahhabi di Malaysia yang berakidah Allah Bertempat telah menghukum kafir terhadap umat Islam yang berakidah benar Allah Wujud Tanpa Bertempat. Pada masa yang sama Wahhabi di Malaysia alpa akan akidah guru2 mereka sendiri Nasiruddin Al-Bany dan rujukan utama mereka Al-Hafiz Az-Zahaby yang juga berakidah Allah Wujud Tanpa Bertempat, malangnya Wahhabi mengkafirkan sesiapa yang berakidah sedemikian. Ini amat jelas semua Wahhabi di Malaysia bukan hanya mengkafirkan umat Islam bahkan turut mengkafirkan guru dan rujukan utama mereka sendiri iaitu Al-Bani dan Az-Zahabi.
Silakan pembaca rujuk teks kenyataan Allah Wujud Tanpa Bertempat Dan Tanpa Berarah oleh Al-Bani & Az-Zahabi :
Kitab: Mukhtasor ‘Ulu Li ‘Aliyyil ‘Azhim.
Pengarang: Syamsuddin Az-Zahabi.
Pentahkik: Nasiruddin Al-Bani. Cetakan: Maktab Islami.
Mukasurat: 71.
Kenyataan teks Al-Bani bersumber kitab di atas :
“ Apabila kamu telah mendalami perkara tersebut, dengan izin Allah kamu akan faham ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabawi serta kenyataan para ulama Salaf yang telah dinyatakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya ini Mukhtasor bahawa arti dan maksud sebalik itu semua adalah makna yang thabit bagi Allah yaitu ketinggian Allah pada makhluk-makhlukNya ( bukan ketinggian tempat), istawanya Allah atas arasyNya layak bagi keagunganNya dan Allah tidak ber arah dan Allah tidak bertempat”. (Sila rujuk kitab tersebut yang telah di scan di atas).
Saya menyatakan: Al-Bani telah nukilan lafaz akidah yang benar walaupun ulama Islam telah maklum bahawa golongan Mujassimah dan Tabdi’ ini pada hakikatnya akidah mereka sering berbolak balik. Albani pun mengatakan Allah tidak bertempat tetapi Wahhabi di Malaysia ,berakidah Allah itu bertempat bahkan mereka mengkafirkan pula siapa yang percaya Allah wujud tanpa bertempat. Kenyatan Al-Bani menafikan tempat bagi Allah adalah secara mutlak dan tidak disebut tempat yang makhluk atau tidak dan ini juga adalah bukti Al-Bani dan Az-Zahabi menafikan Allah Bersemayam/Duduk Atas Arasy. Sememangnya Al-Bani dan Az-Zahabi sering menolak akidah Allah Bersemayam/Duduk Atas ‘Arasy. pertanyaan saya kepada Wahhabi..mengapa kamu mengkafirkan Muhaddist kamu ini? Adakah Syeikh Islam kamu, ulama kamu dan Muftary kamu termasuk Albani ini adalah kafir kerana berakidah Allah Tidak Bertempat?
Sekiranya TIDAK maka mengapa kamu bawa akidah palsu dan sekiranya YA maka kamu semua adalah NAJIS SYAITON!. Wahai pembaca yang berakal dan budiman…. – Albani berakidah “ Allah Wujud Tanpa Bertempat dan Tidak Ber Arah ” tetapi Wahhabi Malaysia kafirkan akidah tersebut. – Hafiz Az-Zahabyi berakidah “ Allah Wujud Tanpa Bertempat dan Tanpa Ber Arah ” tetapi Wahhabi Malaysia kafirkan akidah tersebut bahkan Wahhabi berakidah Allah bertempat. Sila rujuk bukti: http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/...i-seluruh.html
Nah..! Dimanakah hendak dikategorikan golongan Wahhabi ini? Jamban,mangkuk, tandas? atau di tanah perkuburan yang hanya disemadikan dalamnya ahli-ahli Mujassimah pengkhianat amanah?!. Apapun saya doakan hidayah keimanan diberikan oleh Allah kepada Wahhabi yang masih hidup. Wassalam. www.abu-syafiq.blogspot.com ________________________________
KITAB-KITAB IMAM ADZAHABY SERING DIJADIKAN RUJUKAN-RUJUKAN PALSU OLEH WAHABY TAPI KALAU KITA LIHAT KITAB ASLINYA, AKAN LAIN JADINYA…. LIHAT KITAB ASLI IMAM ADZAHABY YANG BELUM DITAKHRIJ OLEH ALBANY :
AL-HAFIZ AZ-ZAHABI KAFIRKAN AKIDAH: ALLAH DUDUK

AL-HAFIZ AZ-ZAHABI KAFIRKAN AKIDAH: ALLAH BERSEMAYAM/DUDUK

Oleh: Abu Syafiq ( Tel HP 006-012-2850578)

*Bersemayam yang bererti Duduk adalah sifat yang tidak layak bagi Allah dan Allah tidak pernah menyatakan demikian, begitu juga NabiNya. __________________________________________________ _________________________

Hakikat kebenaran tetap akan tersebar walaupun lidah syaitan Wahhabi coba merubahnya. Kali ini dipaparkan bagaimana rujukan utama Wahhabi iaitu Al-Hafiz Az-Zahabi sendiri mnghukum kafir akidah sesat: Allah Bersemayam/Duduk yang dipelopori oleh Wahhabi pada zaman kini. Az-Zahabi adalah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz bin Abdullah ( 673-748H ). Pengarang kitab Siyar An-Nubala’ dan kitab-kitab lain termasuk Al-Kabair.

Az-Zahabi mengkafirkan akidah Allah Duduk sepertimana yang telah dinyatakan olehnya sendiri di dalam kitabnya berjudul Kitab Al-Kabair. Demikian teks Az-Zahabi kafirkan akidah “ Allah Bersemayam/Duduk” : ( RUJUK SCAN KITAB TERSEBUT DI ATAS )

Nama kitab: Al-Kabair.

Pengarang: Al-Hafiz Az-Zahabi.

Cetakan: Muassasah Al-Kitab Athaqofah,

cetakan pertama 1410h.

Terjemahan.:

Berkata Al-Hafiz Az-Zahabi: “Faidah, perkataan manusia yang dihukum kufur jelas terkeluar dari Islam oleh para ulama adalah: …sekiranya seseorang itu menyatakan: Allah Duduk untuk menetap atau katanya Allah Berdiri untuk menetap maka dia telah jatuh KAFIR”.

Rujuk scan kitab tersebut di atas m/s 142. Perhatikan bagaimana Az-Zahabi menghukum kafir sesiapa yang mendakwa Allah bersifat Duduk. Sesiapa yang mengatakan Allah Duduk maka dia kafir. Fokuskan pada kenyataan Az-Zahhabi tidak pula mengatakan “sekiranya seseorang itu kata Allah Duduk seperti makhlukNya maka barulah dia kafir” akan tetapi amat jelas Az-Zahabi terus menghukum kafir kepada sesiapa yang mendakwa Allah Duduk disamping Az-Zahabi menukilkan hukum tersebut dari seluruh ulama Islam.

Wahai Mohd Asri Zainul Abidin dan Wahhabi yang lain…ketahuilah apabila anda semua mengatakan Allah Duduk merupakan kekufuran yang telah dihukum oleh Az-Zahabi sendiri dan ulama Islam. Tidak perlu ditunggu kenyataan “ Allah Duduk Seperti MakhlukNya” baru dihukum kafir akan tetapi dengan mengatakan Allah Duduk maka ia merupakan perkataan kufur terkeluar dari Islam sepertimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi. Bertaubatlah wahai Wahhabi. www.abu-syafiq.blogspot.com http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/...an-akidah.html

sumber : www.salafytobat.wordpress.com

www.invasi.blogspot.com
edyhazz
edyhazz edyhazz is offline
Village Level

Post: 27
 
Reputasi: 1

Loading...
       

Reply With Quote     #2   Report Post  

Bls: Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesat

Msh bingung aye
gupy15
gupy15 gupy15 is offline
Mod

Post: 2.771
 
Reputasi: 131


Reply With Quote     #3   Report Post  

Bls: Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesat

ga' usah bingung.....nyantai aja lagi.....tinggal baca...kalo ngerti.....anggukkan kepala ...kalo ga ngerti.....tidur aza......^_^
jhonykemplud jhonykemplud is offline
Home Level

Post: 11
 
Reputasi: 2


Reply With Quote     #4   Report Post  

Bls: Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesat

Assalamu 'alaikum, yaa akhy....

:)
machroeb_djafar machroeb_djafar is offline
Home Level

Post: 1
 
Reputasi: 0


Reply With Quote     #5   Report Post     Original Poster (OP)

Bls: Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesat

wa'alaikum salam wr wb 'ya.. wan Machroeb djafar..

www.invasi.blogspot.com
edyhazz
edyhazz edyhazz is offline
Village Level

Post: 27
 
Reputasi: 1loading...Reply With Quote     #6   Report Post  

Bls: Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesat

for edyhazz janganlah anda berdusta atas nama ulama tidak pernah didapati pada kitab-kitab yang ditulis oleh syaikul islam ibnu taimiyah dan syaikh albani yang memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat ALLAH seperti yang anda tuduhkan ingatlah sabda Rasullullah “Seseorang berbicara dengan suatu kalimat tanpa disertai kejelasan (bukti) oleh karena ucapannya itu, ia jatuh ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh dari jarak timur dan barat. "

Diriwayatkan oleh Bukhari no. 6477, kitab ar-raqaaq, Bab hifdzil lisaan dan Muslim no. 2988 kitab zuhud, bab takallum bil kalimah yahwii bihaa fin naar.

Mereka berdua dalam memahami ayat-ayat tentang nama dan sifat-sifat ALLAH adalah memahami sperti pendahulu mereka seperti Syaikhul islam Abu Isma’il ash-shabuni dalam kitab Aqidatu As-salaf Ashabul Hadist.
Beliau berkata dalam kitabnya bahwasanya ahli hadist berkeyakinan dan bersaksi bahwa ALLAH Subhanahu wa Ta’ala berada diatas tujuh lapis langit, diatas ‘Arsy-NYA. Sebagaimana termaktub dalam surah
1. Yunus:3
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah ALLAH yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy .

2. Ar- Rad : 2
ALLAH-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy,

3. Al- Furqan : 59
Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy [1071], (Dialah) yang Maha pemurah, Maka Tanyakanlah (tentang ALLAH) kepada yang lebih mengetahui tentang Dia.

[1071] Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat ALLAH yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran ALLAH dsan keagungan-NYA.

4. As- Sajdah : 4
ALLAH lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua nya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy

5. As- Sajdah : 5
Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu[1190]

[1190] Maksud urusan itu naik kepadanya ialah beritanya yang dibawa oleh malaikat.

6. Faathir : 10
…Kepada-NYAlah naik perkataan-perkataan yang baik [1249] dan amal yang saleh diangkat kepada-NYA [1250].

[1249] Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Perkataan yang baik itu ialah kalimat tauhid Yaitu laa ilaa ha illallaah; dan ada pula yang mengatakan zikir kepada ALLAH dan ada pula yang mengatakan semua Perkataan yang baik yang diucapkan karena ALLAH.
[1250] Maksudnya ialah bahwa Perkataan baik dan amal yang baik itu dinaikkan untuk diterima dan diberi-Nya pahala.

7. Al-Mulk : 16

Apakah kamu merasa aman terhadap ALLAH yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?,

8. Thaahaa :5
Tuhan yang Maha Pemurah. yang bersemayam di atas 'Arsy

Kemudian beliau berkata pula bahwasanya ALLAH Subhanahu wa Ta’ala memberitakan kepada kita tindakan Fir’aun laknatullah ketika ia berkata kepada tangan kanannya si Haman dalam surah Almu’min(40): 36-37

Dan berkatalah Fir'aun: "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang Tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan Sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta". Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan Dia dihalangi dari jalan (yang benar); dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.

Adapun motivasi fir’aun terhadap tindakannya ini adalah ia pernah mendengar perkataan Musa bahwasanya ALLAH ada diatas langit. Oleh karena itu orang yang mendustakan bahwasanya ALLAH berada diatas langit maka dia adalah sama dengan fir’aun sebaliknya orang yang meyakini bahwasanya ALLAH berada diatas langit adalah orang yang mengikuti Musa dan Muhammad SAW dan itulah pemahaman para nabi dan rasul seluruhnya.


Kemudian beliau berkata pula bahwa para Ulama umat dan tokoh-tokoh imam dari kalangan salaf tak pernah berselisih pendapat, bahwa ALLAH Azza wa Jalla diatas 'Arsy-NYA, dan sesungguhnya `Arsy-NYA itu ada diatas tujuh lapis langit.

Oleh karena itu, mereka menetapkan segala yang ditetapkan ALLAH mengimaninya dan membenarkan ALLAH Azza wa Jalla dalam setiap berita-NYA. Mereka berkata seperti apa yang dikhabarkan ALLAH mengenai bersemayamnya ALLAH diatas 'Arsy-NYA. Mereka membiarkan makna ayat itu berdasarkan dhahirnya. Sementara mereka meyerahkan hakekat yang sesungguhnya kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata: "

Kami beriman pada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. (Surah ali Imran (3):7).


Kemudian beliau berkata dari Ja’far bin Abdillah berkata bahwa seseorang mendatangi imam Malik dan bertanya padanya tentang firman ALLAH pada surah thaaha: 5
Tuhan yang Maha Pemurah. yang bersemayam di atas 'Arsy

Bagaimana ALLAH bersemayam di ‘arsyNYA? Maka Ja’far bin Abdillah berkata belum pernah aku melihat beliau (Imam Malik) marah sedemikian rupa seperti marahnya beliau terhadap ucapan orang ini, tubuhnya berkeringat menahan amarah dan orang-orangpun terdiam, mereka menunggu apa yang terjadi. Kemudian setelah keadaan imam Malik kembali normal, maka beliau berkata Istiwa’(bersemayam) dalam bahasa arab adalah maknanya sudah diketahui, mengimaninya wajib, mempertanyakan adalah bid’ah dan beliau berkata pada orang itu aku khawatir kamu berada dalam kesesatan.

Af’alnya ( perbuatannya ) manusia kinasih, manusia yang paling tahu tentang ALLAH yaitu Rasullullah beliau selalu menengadahkah wajahnya kelangit ketika beliau berharap agar kiblat dikembalikan ke baitullah di makkah dari baitul maqdis di syam yang peristiwa ini diabadikan oleh ALLAH dalam surah albaqarah:144
Sungguh kami (ALLAH) sering melihat mukamu (ya muhammad) menengadahkan kelangit …..


Bagaimana dikatakan aqidah sesat orang-orang yang meyakini ALLAH bersemayam diatas arsyNYA padahal itu semua ada dasarnya ayat-ayat alquran seperti diatas ? apakah tidak sebaliknya ??? mana dalil kalian ???
bersemayam tidaklah sama dengan duduk karena bersemayam adalah padanan kata indonesia dari istiwa' sedangkan duduk padanan katanya adalah jalasa

Janganlah kebencian anda terhadap suatu golongan menyebabkan anda mengingkari sebuah kebenaran yang nyata

Sudahkah anda membaca kitab-kitabnya syaikhul islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh albani ?? apa sulitnya menuduh beliau berdua sebagai mujassimah seperti yang dikatakan oleh blog abu syafiq yang mengutip perkataan yusuf qardhawi
mereka berdua bersih dari tuduhan tersebut mereka adalah orang-orang yang memahami nash-nash alquran dan assunah yang shahih tentang asma' wa sifat seperti makna dhohirnya tanpa melakukan :


- Tahrif berarti merubah lafazh nash yang disebutkan dalam Al Qur’an dan As Sunnah yang shahih dengan cara menambah/mengurangi kata/huruf, atau menambah harakat ataupun menyimpangkan dari makna sebenarnya misalnya istawa (bersemayam) dirubah dengan istaula ( yang menguasai ).

- Ta’thil berarti meniadakan seluruh atau sebagian sifat yang telah ALLAH tetapkan. Mereka berdalih, apabila ALLAH Maha Melihat berarti DIA mempunyai pandangan juga apabila DIA Maha Mendengar berarti DIA mempunyai pendengaran. Dengan dalih itu mereka meniadakan sifat-sifat ALLAH (yang menurut mereka) menyebabkan ALLAH serupa dengan mahlukNYA.
Perbedaan Tahrif dan Ta’thil yaitu Ta’thil menolak suatu makna yang benar yang telah ditunjukkan oleh Al Qur’an dan Assunah yang shahih sedangkan Tahrif adalah penafsiran nash-nash alQur’an dan Assunnah yang shahih dengan interpertasi yang bathil.

- Takyif berarti menanyakan bagaimana hakekat sifat ALLAH itu ataupun menggambarkannya.

- Tamtsil (Tasybih ) berarti menyerupakan sifat ALLAH dengan sifat mahlukNYA. Misalnya ALLAH Maha Melihat berarti penglihatannya sama dengan yang kita miliki.

Perkataan ulama bisa diterima dan bisa ditolak yang penting anda ketika mengutip suatu perkataan ulama yang jadi sandaran adalah dalil yang mereka bawakan.
AbuDzul AbuDzul is offline
Village Level

Post: 28
 
Reputasi: 1


Reply With Quote     #7   Report Post     Original Poster (OP)

Bls: Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesat

:))
edyhazz
edyhazz edyhazz is offline
Village Level

Post: 27
 
Reputasi: 1


Reply With Quote     #8   Report Post     Original Poster (OP)

Bls: Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesat

for abu dzul..siapa yg berdusta ?

http://bp2.blogger.com/_rRS1Og6ei4o/...-h/wasiat1.jpg

( DIATAS ADALAH KENYATAAN IMAM ABU HANIFAH DALAM KITAB WASIAT BELIAU PERIHAL ISTAWA ) silakan anda klik dan lihat scan kitab aslinya baca yg bergaris merah :


Demikian dibawah ini teks terjemahan nash Imam Abu Hanifah dalam hal tersebut ( Rujuk kitab wasiat yang ditulis imam hanifah, seperti mana yang telah di scan di atas, baca yang di garis merah) :

“ Berkata Imam Abu Hanifah: Dan kami ( ulama Islam ) mengakui bahawa Allah ta’ala ber istawa atas Arasy tanpa Dia memerlukan kepada Arasy dan Dia tidak bertetap di atas Arasy, Dialah menjaga Arasy dan selain Arasy tanpa memerlukan Arasy, sekiranya dikatakan Allah memerlukan kepada yang lain sudah pasti Dia tidak mampu mencipta Alam ini dan tidak mampu mentadbirnya seperti juga makhluk-makhluk, kalaulah Allah memerlukan sifat duduk dan bertempat maka sebelum dicipta Arasy dimanakah Dia?.. Maha suci Allah dari yang demikian”. Tamat terjemahan daripada kenyatan Imam Abu Hanifah dari kitab Wasiat beliau.

Amat jelas di atas bahawa akidah ulama Salaf sebenarnya yang telah dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah adalah menafikan sifat bersemayam(duduk) Allah di atas Arasy.

kalaulah Allah memerlukan sifat duduk dan bertempat maka sebelum diciptakan semua makhluq (sebelum diciptakan tempat, arah, arsy, langit dan semua makhluq = zaman azali) dimanakah Dia? Maha suci Allah dari yang demikian”

Al Imam Abu Hanifah dalam kitabnya al Fiqh al Absath berkata:
“Allah ta’ala ada pada azali (keberadaan tanpa permulaan) dan belum ada tempat, Dia ada sebelum menciptakan makhluk, Dia ada dan belum ada tempat, makhluk dan sesuatu dan Dia pencipta segala
sesuatu”. Al Imam Fakhruddin ibn ‘Asakir (W. 620 H) dalam risalah aqidahnya mengatakan : “Allah ada sebelum ciptaan, tidak ada bagi- Nya sebelum dan sesudah, atas dan bawah, kanan dan kiri, depan dan
belakang, keseluruhan dan bagian-bagian, tidak boleh dikatakan”Kapan ada-Nya ?”, “Di mana Dia ?” atau “Bagaimana Dia ?”, Dia ada tanpa tempat”.

Maka sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima wujud-Nya tanpa tempat dan arah setelah terciptanya
tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah. Al Imam al Baihaqi (W. 458 H) dalam kitabnya al Asma wa ash-Shifat, hlm. 506, mengatakan: “Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah shalllallahu ‘alaihi wa sallam


أَن�*�ت�** الظَّا �*� ه �*� ر فَلَي�*�س�** فَو�*�قَك�** ش�**ى�*�ءٌ و�**أَن�*�ت�** ” :r 3. قال رسول الله
الْب�**ا �*� ط �*� ن فَلَي�*�س�** د�*�و�*�ن�**ك�** ش�**ى�*�ءٌ ” (رواه مسلم وغيره)
Maknanya: “Engkau azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak ada sesuatu di atas-Mu dan Engkaulah alBathin (yang tidak dapat dibayangkan) tidak ada sesuatu di bawah-Mu”

(H.R. Muslim dan lainnya).
Jika tidak ada sesuatu di atas-Nya dan tidak ada sesuatu di bawah-Nya berarti Dia tidak bertempat”.
kalau anda penasaran Abu dzul
lebih detil klik :http://salafytobat.wordpress.com/200...salafy-wahaby/
:http://salafytobat.wordpress.com/200...sunnah-bag-ii/
edyhazz
edyhazz edyhazz is offline
Village Level

Post: 27
 
Reputasi: 1


Reply With Quote     #9   Report Post  

Sebelum masuk ke bahasan rinci, seharusnya kita mulai dari sisi makronya dulu, yaitu Al-awwal. Sebelum ada satupun yg diciptakan, yang ADA hanya Allah. Karena Dia satu2nya yang ada maka tidak ada batas luar, tak ada sesuatupun yang membatasiNya.

Kemudian Allah menciptakan sesuatu. Sesuatu ini pastilah berada di dalam Allah. Semua ciptaan tempatnya di dalam Allah. Tidak ada yg di luar Allah karena Allah tak dibatasi oleh apapun. Jika sepakat, barulah kita masuk ke tahap berikutnya.

Allah menciptakan alam semesta dengan ilmuNya. Dari luar, wujud alam semesta mirip gelembung yang berisi Ilmu Allah yang berlapis-lapis yg kita kenal sebagai lapisan langit. Bumi, tatasurya, galaksi, cluster, supercluster semuanya berada di dalam lapisan langit terdalam. Sedang lapisan terluar dari gelembung itu, atau kulit dari gelembung itu, disebut dengan nama arsy.

Secara absolut, posisi Allah di luar arsy. Yang mahasuci ada di luar arsy. Jika dari permukaan bumi yang tidak semuanya suci ini maka posisi Allah ada di atas arsy. Istilah yang dipergunakan dalam Alquran adalah 'istiwa'.

Jadi, perdebatan antara pendapat Ibnu Taymiyah dan penentangnya itu sebetulnya hanyalah kesalahpahaman belaka, yg disebabkan oleh keterbatasan bahasa manusia dalam menggambarkan masalah ghaib.
harid harid is offline
Home Level

Post: 1
 
Reputasi: 0


Reply With Quote     #10   Report Post  

Re: Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesat

sebenernya ibnu taimiyah itu dan albani siapa yah, ane masih belum kenal jadi takut buat komen atau bikin pernyataan yang kagak2
rizalnche rizalnche is offline
Village Level

Post: 36
 
Reputasi: 0

Reply
 

(View-All Members who have read this thread : 5
ecallica, harid, karangercon, rizalnche, umrohpromo
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Similar Threads
Thread Original Poster Forum Replies
Hadits Shahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur`an, Syaikh Al-Bany mozilla_solo1 Islam 1
taubat nurcahyo Islam 0


Pengumuman Penting

- Pengumuman selengkapnya di Forum Pengumuman & Saran


Cari indonesiaindonesia.com
Cari Forum | Post Terbaru | Thread Terbaru | Belum Terjawab


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.