˙˙˙˙˙ʞʞʞʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnqɯǝɯ ɐɹɐɔ
 
Go Back   Home > muroF kilabreT (terbalik)

Daftar
Lupa Password?


Upload Foto Video Umum Radio & TV Online

˙˙˙˙˙ʞʞʞʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnqɯǝɯ ɐɹɐɔ

Loading... 
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Reply With Quote     #11   Report Post     Original Poster (OP)

Bls: ˙˙˙˙˙ʞʞʞʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnqɯǝɯ ɐɹɐɔ

Kutip:
Oleh jmw01 View Post
ʞǝʞǝʞǝʍ ˙˙ƃuısnd ɐʎuɐɔɐq ʍƃ ɐɾɐ dǝʇǝʇ ˙˙ɥǝǝp ʇǝɔn
ıɥııɥıı˙˙˙uıɐl ƃuɐʎ ıɹɐp ɐpǝq ıdɐʇ ƃuǝʎnd ɹɐıq
HulkHogan
HulkHogan HulkHogan is offline
Continent Level

Post: 9.404
 
Reputasi: 184

__________________
Generasi biru

"Manusia dapat bertahan hidup empat puluh hari tanpa makan, tiga hari tanpa air, delapan menit tanpa udara.
Tapi hanya satu detik tanpa harapan"

- Hal Lindsey -
Loading...
       

Reply With Quote     #12   Report Post  

Bls: ˙˙˙˙˙ʞʞʞʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnqɯǝɯ ɐɹɐɔ

Ga bisa baca nya
rajadangdut rajadangdut is offline
Home Level

Post: 5
 
Reputasi: 0


Reply With Quote     #13   Report Post     Original Poster (OP)

Bls: ˙˙˙˙˙ʞʞʞʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnqɯǝɯ ɐɹɐɔ

Kutip:
Oleh rajadangdut View Post
Ga bisa baca nya


˙˙˙ɐsıq ıʇsɐd ɥǝp ɐqoɔ

˙˙˙ıuısǝʞ ɐɾɾɐ sɐdoɔp lɐƃƃuıʇ uɐp˙˙ɐʎuɥɐʍɐq ıp sıʇɐɯoʇo ʞılɐqɹǝʇ ıʇuɐu
˙˙sılnʇ nɯɐʞ nɐɯ ƃʎ ʇɐɯılɐʞ ɾɾɐ sılnʇ ıp lɐƃƃuıʇ nʇıs ıp


http://www.esc-creation.com/tulisan-terbalik/: ıuıs ǝʞ ʞnsɐɯ ɐqoɔ ɐƃnɾ ʞılɐqɹǝʇ sılnuǝɯ nɐɯ nɯɐʞ olʞ
˙˙ɥǝp ıƃɐl ɐɔɐq

˙˙˙ɐsıq ʞƃ ıɐdɯɐs ɥıs ɐsɐɯ
HulkHogan
HulkHogan HulkHogan is offline
Continent Level

Post: 9.404
 
Reputasi: 184

__________________
Generasi biru

"Manusia dapat bertahan hidup empat puluh hari tanpa makan, tiga hari tanpa air, delapan menit tanpa udara.
Tapi hanya satu detik tanpa harapan"

- Hal Lindsey -

Reply With Quote     #14   Report Post  

Bls: ˙˙˙˙˙ʞʞʞʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnqɯǝɯ ɐɹɐɔ

anjrit...aku malah mual-mual nih bacanya...tapi lucu juga waktu aku taruh di FB malah pada bingung baca statusku
dobleng
dobleng dobleng is offline
City Level

Post: 258
 
Reputasi: 0

__________________
LISTEN TO YOUR HEART and RESPECT THE OTHER

Reply With Quote     #15   Report Post     Original Poster (OP)

Bls: ˙˙˙˙˙ʞʞʞʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnqɯǝɯ ɐɹɐɔ

Kutip:
Oleh dobleng View Post
anjrit...aku malah mual-mual nih bacanya...tapi lucu juga waktu aku taruh di FB malah pada bingung baca statusku
˙˙˙ʞılɐqɹǝʇ ɯnɹoɟ ǝʞ uıƃunɾunʞ ıp ɥɐp ɥısɐʞɐɯ˙˙˙ɥɥɐɥɐɥʍ
˙˙˙˙˙˙ʞılɐqɹǝʇ ɯnɹoɟ ıp ƃuǝlqop uɐnʇ ƃuɐʇɐp ʇǝɯ
HulkHogan
HulkHogan HulkHogan is offline
Continent Level

Post: 9.404
 
Reputasi: 184

__________________
Generasi biru

"Manusia dapat bertahan hidup empat puluh hari tanpa makan, tiga hari tanpa air, delapan menit tanpa udara.
Tapi hanya satu detik tanpa harapan"

- Hal Lindsey -

Reply With Quote     #16   Report Post  

Bls: ˙˙˙˙˙ʞʞʞʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnqɯǝɯ ɐɹɐɔ

˙˙˙˙˙˙˙ɥnʇ ʞılɐqɹǝʇ ɐƃ ɐʎu ,l, ɟnɹnɥ `ɥɐʍ

,,qɐqlıɾɹǝq ɐʇıuɐʍ bɐ,,
DD202KZ
DD202KZ DD202KZ is offline
Continent Level

Post: 2.297
 
Reputasi: 93


Reply With Quote     #17   Report Post     Original Poster (OP)

Bls: ˙˙˙˙˙ʞʞʞʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnqɯǝɯ ɐɹɐɔ

Kutip:
Oleh DD202KZ View Post
˙˙˙˙˙˙˙ɥnʇ ʞılɐqɹǝʇ ɐƃ ɐʎu ,l, ɟnɹnɥ `ɥɐʍ

,,qɐqlıɾɹǝq ɐʇıuɐʍ bɐ,,
:D:D:D:D˙˙˙˙ʞuɐop ƃuıɹıɯ ɐʎuɐsıq ıɥıɥııɥ˙˙˙ʞılɐqɹǝʇ ɐsıq ʞƃ ƃuɐɯ ɟnɹnɥ

˙˙˙ʞılɐqɹǝʇ ɯnɹoɟ ıp uou ƃuɐʇɐp ʇǝɯ

˙˙ɥsıʞıɹ uou ɐɯɐs uıƃunɾunʞ ıp ɥǝp ƃuǝuǝs˙˙ɥɐɥɐɥʍ:)):)):))
HulkHogan
HulkHogan HulkHogan is offline
Continent Level

Post: 9.404
 
Reputasi: 184

__________________
Generasi biru

"Manusia dapat bertahan hidup empat puluh hari tanpa makan, tiga hari tanpa air, delapan menit tanpa udara.
Tapi hanya satu detik tanpa harapan"

- Hal Lindsey -

Reply With Quote     #18   Report Post  

Bls: ˙˙˙˙˙ʞʞʞʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnqɯǝɯ ɐɹɐɔ

˙˙˙˙ ɥɥɐ ɐqoɔ
ishimaru
ishimaru ishimaru is offline
Continent Level

Post: 2.806
 
Reputasi: 122

__________________
Terkadang jarak yang jauh membuat kita lebih dekat

Reply With Quote     #19   Report Post     Original Poster (OP)

Bls: ˙˙˙˙˙ʞʞʞʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnqɯǝɯ ɐɹɐɔ

Kutip:
Oleh ishimaru View Post
˙˙˙˙ ɥɥɐ ɐqoɔ
˙˙˙ɐıɹ ʞılɐqɹǝq uɐʞɥɐlıs

˙˙ʞılɐqɹǝʇ ɯnɹoɟ ıp ƃuɐʇp ʇɐɯɐlǝs

˙˙˙uǝp uɐʞ ɐsıq
HulkHogan
HulkHogan HulkHogan is offline
Continent Level

Post: 9.404
 
Reputasi: 184

__________________
Generasi biru

"Manusia dapat bertahan hidup empat puluh hari tanpa makan, tiga hari tanpa air, delapan menit tanpa udara.
Tapi hanya satu detik tanpa harapan"

- Hal Lindsey -

Reply With Quote     #20   Report Post  

Bls: ˙˙˙˙˙ʞʞʞʞılɐqɹǝʇ uɐsılnʇ ʇɐnqɯǝɯ ɐɹɐɔ

♫♪ ıʎuɐʎu-ıʎuɐʎuɹǝq lıqɯɐs `ıɹɐl-ıɹɐlɹǝq ƃuɐuǝs ɐıp
♫♪ ılǝɥ ɐɯɐu ıɹǝqnʞ lıɔǝʞ ƃuıɾuɐ ɐʎund nʞɐ
Redbastard
Redbastard Redbastard is offline
World Level

Post: 16.794
 
Reputasi: 222

__________________
Reply
 


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Pengumuman Penting

- Pengumuman selengkapnya di Forum Pengumuman & Saran


Cari indonesiaindonesia.com
Cari Forum | Post Terbaru | Thread Terbaru | Belum Terjawab


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.