˙˙nɟ ƃunʞ uıɐɯǝd ɐlɐ˙˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod ɐʎɐƃ ɥɐlıuı
 
Go Back   Home > muroF kilabreT (terbalik)

Daftar
Lupa Password?


Upload Foto Video Umum Radio & TV Online

˙˙nɟ ƃunʞ uıɐɯǝd ɐlɐ˙˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod ɐʎɐƃ ɥɐlıuı

Loading... 
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Reply With Quote     #1   Report Post  

˙˙nɟ ƃunʞ uıɐɯǝd ɐlɐ˙˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod ɐʎɐƃ ɥɐlıuı

ɐɾɐs ɐpɐ-ɐpɐ˙˙ǝɥǝɥǝɥ˙ɐʎuuɐƃƃuɐlǝd ıɐʞnlǝɯ ʞnʇun uɐʞsıɹ ʇɐƃuɐs ƃuɐʍ uɐʞnʞɐlıp ƃuɐʎ ɐɹɐɔ undɐuɐɯıɐƃɐq ɐuǝɹɐʞ ɯɐɾɐʇ ƃuɐʎ ɹnʞnɔ nɐsıd uɐʞɐunƃƃuǝɯ ɥɐlɐs ʞɐpıʇ ƃuɐʍ dɐɹɐɥɹǝq ɐʎuuɐƃƃuɐlǝd ɐdɐɹǝqǝq ɐɾɐs ɐʎuɐɥ˙ʇnqɯɐɹ ƃuoʇoɯǝɯ ɐʎuʞıun ɐɹɐɔ ıɐuǝƃuǝɯ uɐƃƃuɐlǝd ɐpɐdǝʞ uɐʞlnqɯıʇıp ƃuɐʎ ɥɐlɐsɐɯ ɐpɐ ʞɐpıʇ ıuı ɐɯɐlǝs
˙ʞılɐqɹǝʇ ɐɹɐɔ uɐƃuǝp uɐƃƃuɐlǝd ʇnqɯɐɹ ƃuoʇoɯǝɯ ʞnʇun ɐʎunɟ-ƃunʞ uɐılɥɐǝʞ uɐʞʇɐɐɟuɐɯǝɯ uɐƃuǝp ıuı 81 ǝʞ unɥɐʇ ɐpɐd uɐp˙unɥɐʇ 61 ɐɯɐlǝs ɥɐpns ıuı ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod uɐɐɾɹǝʞǝd ıʇnlǝƃƃuǝɯ ɥɐlǝʇ ƃuɐʍ˙ʞılɐqɹǝʇ ɐɹɐɔ uɐƃuǝp ɐʎuuɐƃƃuɐlǝd ʇnqɯɐɹ ƃuoʇoɯǝɯ ɐıp ɐɹɐɔ ƃuɐʇuǝʇ uɐʞısɐʞılqndɯǝɯ lɐʞol uɐɹoʞ-uɐɹoʞ ɥɐlǝʇǝs ƃuɐɹo ʞɐʎuɐq lɐuǝʞıp ıɐlnɯ nʎoɐıx ƃuɐʍ


˙sɐʇɐıp ıʞɐʞ uɐp ɥɐʍɐqıp ɐlɐdǝʞ uɐƃuǝp ʞılɐqɹǝʇ ısısod uɐƃuǝp ɐʎuuɐƃƃuɐlǝd ʇnqɯɐɹ ƃuoʇoɯǝɯ ɐıp ɐʎuʞıun˙nɟ-ƃunʞ ıɹıp ɐlǝq ıuǝs ɯɐlɐp ıɐpuɐd ɐƃnɾ ɐıp `ʇnqɯɐɹ ƃuoʇoɯǝɯ ıɐpuɐd uıɐlǝs˙unɥɐʇ 63 `nʎoɐıx ƃuɐʍ ɥǝlo uɐʞnʞɐlıp ƃuɐʎ ıʇɹǝdǝs nʇɐs ɥɐlɐs˙uɐƃƃuɐlǝd ʞıɹɐuǝɯ ʞnʇun ƃuɐɹo uɐʞnʞɐlıp ƃuɐʎ ɐpɐ-ɐpɐ


˙˙nɟ ƃunʞ uıɐɯǝd ɐlɐ˙˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod ɐʎɐƃ ɥɐlıuı
HulkHogan
HulkHogan HulkHogan is offline
Continent Level

Post: 9.404
 
Reputasi: 184

__________________
Generasi biru

"Manusia dapat bertahan hidup empat puluh hari tanpa makan, tiga hari tanpa air, delapan menit tanpa udara.
Tapi hanya satu detik tanpa harapan"

- Hal Lindsey -
Loading...
       

Reply With Quote     #2   Report Post  

Re: ˙˙nɟ ƃunʞ uıɐɯǝd ɐlɐ˙˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod ɐʎɐƃ ɥɐlıuı

¿ɐʎuıpɐظ ɥnʇ buoʇod ɥɐןɐs ʞɐb ɐdɐ ıdɐʇ 'ʇǝbuɐq ʇɐʞɐqɹǝq buɐɹo ıuı ǝןıb


terjemahan :


Kutip:
Gile ini orang berbakat banget, tapi apa gak salah potong tuh jadinya?
Megha
Megha Megha is offline
World Level

Post: 16.425
 
Reputasi: 547

__________________


Reply With Quote     #3   Report Post  

Re: ˙˙nɟ ƃunʞ uıɐɯǝd ɐlɐ˙˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod ɐʎɐƃ ɥɐlıuı

ɥɥǝǝppɐɥ ˙˙ʞʞuısnd ɐʎuɐɔɐq ˙lnɔunɯ ʞɐƃ ɐʎuɹɐqɯɐƃ
robot-gedek
robot-gedek robot-gedek is offline
City Level

Post: 329
 
Reputasi: 4


Reply With Quote     #4   Report Post  

Re: ˙˙nɟ ƃunʞ uıɐɯǝd ɐlɐ˙˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod ɐʎɐƃ ɥɐlıuı

gnisup aynacab
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!


Reply With Quote     #5   Report Post  

Re: ˙˙nɟ ƃunʞ uıɐɯǝd ɐlɐ˙˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod ɐʎɐƃ ɥɐlıuı

ʍʞʞʍʞʍ ʞı1ɐqɹǝʇ qoq ıpɐɾ ɐʎuuɐƃuoʇod ɐƃnɾ ƃuı1ɐd
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!loading...Reply With Quote     #6   Report Post  

Re: ˙˙nɟ ƃunʞ uıɐɯǝd ɐlɐ˙˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod ɐʎɐƃ ɥɐlıuı

tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!


Reply With Quote     #7   Report Post  

Re: ˙˙nɟ ƃunʞ uıɐɯǝd ɐlɐ˙˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod ɐʎɐƃ ɥɐlıuı

ǝɥǝɥ ¿ ɐƃnɾ nɟƃunʞ ʞıuʞɥǝʇ uɐʞɐunƃƃuǝɯ uɐƃuǝp ɹnʞnɔuǝɯ ɐƃnɾ ɐıpɐdɐ 'ʞı1ɐqɹǝʇ ɐɹɐɔ uɐƃuǝp ɹnʞnɔuǝɯ uıɐ1ǝs
msyahrul
msyahrul msyahrul is offline
Continent Level

Post: 3.843
 
Reputasi: 28


Reply With Quote     #8   Report Post  

Re: ˙˙nɟ ƃunʞ uıɐɯǝd ɐlɐ˙˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod ɐʎɐƃ ɥɐlıuı

ayas alapek gnisup tikides aynacab
Tonisanjaya Tonisanjaya is offline
Continent Level

Post: 4.042
 
Reputasi: 20


Reply With Quote     #9   Report Post  

Re: ˙˙nɟ ƃunʞ uıɐɯǝd ɐlɐ˙˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnqɯɐɹ ƃuoʇod ɐʎɐƃ ɥɐlıuı

eheh ayn acab gnisup tikides
akbar54 akbar54 is offline
National Level

Post: 1.654
 
Reputasi: 7

Reply
 

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Pengumuman Penting

- Pengumuman selengkapnya di Forum Pengumuman & Saran


Cari indonesiaindonesia.com
Cari Forum | Post Terbaru | Thread Terbaru | Belum Terjawab


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.