ʞıןɐqɹǝʇ ʇɐɥɹnɔ
 
Go Back   Home > muroF kilabreT (terbalik)

Daftar
Lupa Password?


Upload Foto Video Umum Radio & TV Online

ʞıןɐqɹǝʇ ʇɐɥɹnɔ

Loading... 
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Reply With Quote     #1   Report Post  

ʞıןɐqɹǝʇ ʇɐɥɹnɔ

uɐbuɐʎuǝʞǝʞ ʇnɹǝd 'buɐןnd ɐsıq ʞɐb uɐʞɐɯ ɥɐpnsǝs ˙buɐdɯɐظ buɐq buǝɹob ısɐu buɐʞnʇıp sıʇɐɹb uɐʞɐɯ sɐnd ɯɐןɐɯǝs ɐuǝɹɐʞ 'buɐuǝs nʞɐ ıuı ıɹɐɥ
Megha
Megha Megha is offline
World Level

Post: 16.425
 
Reputasi: 547

__________________

Loading...
       

Reply With Quote     #2   Report Post  

Re: ʞıןɐqɹǝʇ ʇɐɥɹnɔ

|>:(|>:(˙ ˙ ˙ɯɐɾ 2 uɐɯnɔ ɹnpıʇ ɯǝlɐɯǝs˙ ˙ ˙ʞnʇuɐƃu ıpɐɾ ¿¿ʞɐʎ ʇɐqo ɯnuıɯ sıqɐ ɐuǝɹɐʞ ɐdɐ˙ ˙ ˙sǝlɐɯ ɐqɹǝs ɐʎuɐʍɐq ɐdɐuǝʞ nɐʇ ʞɐƃ˙ ˙ ˙:D:Dʞʞʞuıııʎsnd ʍƃ ıuı ıɹɐɥ
HulkHogan
HulkHogan HulkHogan is offline
Continent Level

Post: 9.404
 
Reputasi: 184

__________________
Generasi biru

"Manusia dapat bertahan hidup empat puluh hari tanpa makan, tiga hari tanpa air, delapan menit tanpa udara.
Tapi hanya satu detik tanpa harapan"

- Hal Lindsey -

Reply With Quote     #3   Report Post     Original Poster (OP)

Re: ʞıןɐqɹǝʇ ʇɐɥɹnɔ

Kutip:
Oleh HulkHogan View Post
|>:(|>:(˙ ˙ ˙ɯɐɾ 2 uɐɯnɔ ɹnpıʇ ɯǝlɐɯǝs˙ ˙ ˙ʞnʇuɐƃu ıpɐɾ ¿¿ʞɐʎ ʇɐqo ɯnuıɯ sıqɐ ɐuǝɹɐʞ ɐdɐ˙ ˙ ˙sǝlɐɯ ɐqɹǝs ɐʎuɐʍɐq ɐdɐuǝʞ nɐʇ ʞɐƃ˙ ˙ ˙:D:Dʞʞʞuıııʎsnd ʍƃ ıuı ıɹɐɥ
¿ɐʎ ʞɐʎuɐq ıbɐן ɐʎuuɐɐظɹǝʞ buɐɯǝ ¿ʞןnɥ nʇıbǝq ıbɐd ɹnpıʇ ɐsıq ɐdɐuǝʞ
Megha
Megha Megha is offline
World Level

Post: 16.425
 
Reputasi: 547

__________________


Reply With Quote     #4   Report Post     Original Poster (OP)

Re: ʞıןɐqɹǝʇ ʇɐɥɹnɔ

˙˙˙ɐnɯǝs sǝɹǝdıp ʍb uɐpɐq ǝןıb 'ʇıııʞɐs ¿ɐʎuɐsɐɹ ɐuɐɯıb ǝɥǝɥǝɥ bunbbund uɐp ʞɐpund ǝظ ɐbnظ ɹɐןɐظuǝɯ ɐʇɐʎuɹǝʇ buɐʎ ʇoʇo uɐbuɐظǝʞǝʞ ɐuǝɹɐʞ ıuı buɐןıq ʞoqɯ ıs ɥǝ 'uɐbuɐʇıp ɐɯnɔ ɥıs ɐʎuןɐʍɐ 'ʇnɹn ıp ʞnʇun ɐsɐظ uɐʞɹɐʍɐuǝɯ ɐıp 'soq ɥɐɯnɹıp ɐظɹǝʞ buɐʎ ʞoqɯ ıs ɐɯɐs ɥnןǝbu ʇǝdɯǝs ıpɐʇTerjemahan :

Kutip:
Tadi sempet ngeluh sama si mbok yang kerja dirumah bos, dia menawarkan jasa untuk di urut, awalnya sih cuma ditangan, eh si mbok bilang ini karena kekejangan otot yang ternyata menjalar juga je pundak dan punggung hehehe gimana rasanya? Sakiiit, gile badan gw diperes semua...
Megha
Megha Megha is offline
World Level

Post: 16.425
 
Reputasi: 547

__________________


Reply With Quote     #5   Report Post     Original Poster (OP)

Re: ʞıןɐqɹǝʇ ʇɐɥɹnɔ

ǝɥǝɥǝɥ ɐظɐ ɹnpıʇ uɐp uɐʞɐɯ ɐɯnɔ ıuı ʇɐɐs nʞuɐɹıʞıd ıp ɐpɐ buɐʎ ɐdɐuǝʞ ɥɐʇuǝ
terjemahan :

Kutip:
entah kenapa yang ada di pikiranku saat ini cuma makan dan tidur aja hehehe
Megha
Megha Megha is offline
World Level

Post: 16.425
 
Reputasi: 547

__________________loading...Reply With Quote     #6   Report Post  

Re: ʞıןɐqɹǝʇ ʇɐɥɹnɔ

kilabet
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!


Reply With Quote     #7   Report Post  

Re: ʞıןɐqɹǝʇ ʇɐɥɹnɔ

maoh
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!


Reply With Quote     #8   Report Post  

Re: ʞıןɐqɹǝʇ ʇɐɥɹnɔ

Kutip:
Oleh Megha View Post
˙˙˙ɐnɯǝs sǝɹǝdıp ʍb uɐpɐq ǝןıb 'ʇıııʞɐs ¿ɐʎuɐsɐɹ ɐuɐɯıb ǝɥǝɥǝɥ bunbbund uɐp ʞɐpund ǝظ ɐbnظ ɹɐןɐظuǝɯ ɐʇɐʎuɹǝʇ buɐʎ ʇoʇo uɐbuɐظǝʞǝʞ ɐuǝɹɐʞ ıuı buɐןıq ʞoqɯ ıs ɥǝ 'uɐbuɐʇıp ɐɯnɔ ɥıs ɐʎuןɐʍɐ 'ʇnɹn ıp ʞnʇun ɐsɐظ uɐʞɹɐʍɐuǝɯ ɐıp 'soq ɥɐɯnɹıp ɐظɹǝʞ buɐʎ ʞoqɯ ıs ɐɯɐs ɥnןǝbu ʇǝdɯǝs ıpɐʇTerjemahan :
n1ɯ ɹnpıʇ uǝƃuǝd ɐʎuuɐɐʍɐq nʇı sıqɐ 'uou ʞɐuǝ ƃuı1ɐd ƃuɐɯǝ ʇnɹnıp
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!


Reply With Quote     #9   Report Post  

Re: ʞıןɐqɹǝʇ ʇɐɥɹnɔ

kilabek
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!


Reply With Quote     #10   Report Post  

Re: ʞıןɐqɹǝʇ ʇɐɥɹnɔ

gnisup
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!

Reply
 


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Pengumuman Penting

- Pengumuman selengkapnya di Forum Pengumuman & Saran


Cari indonesiaindonesia.com
Cari Forum | Post Terbaru | Thread Terbaru | Belum Terjawab


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.