ʎɹɐıp s,ɐsıɯ
 
Go Back   Home > muroF kilabreT (terbalik)

Daftar
Lupa Password?


Upload Foto Video Umum Radio & TV Online

ʎɹɐıp s,ɐsıɯ

Loading... 
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Reply With Quote     #11   Report Post     Original Poster (OP)

Re: ʎɹɐıp s,ɐsıɯ

:ǝʌıƃ::ǝʌıƃ: ɐʎuɥǝlo-ɥǝlo ɥıu ɐuɐɯ `ıuısǝʞ ɹıdɯɐɯ ɥɐpns `lnpnp lɐpɐʞ ɐpɐ ɥɐʍ
misa_chan
misa_chan misa_chan is offline
Mod

Post: 13.822
 
Reputasi: 374

Loading...
       

Reply With Quote     #12   Report Post  

Re: ʎɹɐıp s,ɐsıɯ

Kutip:
Oleh misa_chan View Post
:ƃƃ:˙˙˙ɐuɐɯ ɐuɐɯ ɐuɐɯ :ǝʌıƃ: nddǝɹ ıɾıq 3 ɐpuǝp ɐuǝʞ uɐʍlod nq n puɐ oɥoɥoɥ ɐpɐ ɐƃɐʞ ɐʎuɹǝʍsuɐ pǝʌlos ʞılɐqǝʞ sılnu ʞɐƃ nɯıɹıp ɐuɹɐʞ
¡ʞılɐqǝʞ snɹɐɥ ɐʎusılnu ɐʎ ʞılɐqǝʞ ɯnɹoɟ `ɐuɐɯıƃ uɐʍlod nq `ɥɥɐʎ

ho ayi ukad apul, inisid nak kag ada evlos rewsna ay

ay hadu, kilk aja gut aynupper ay... ahahahhahah
Megha
Megha Megha is offline
World Level

Post: 16.425
 
Reputasi: 547

__________________


Reply With Quote     #13   Report Post  

Re: ʎɹɐıp s,ɐsıɯ

Redbastard
Redbastard Redbastard is offline
World Level

Post: 16.787
 
Reputasi: 222

__________________

Reply With Quote     #14   Report Post     Original Poster (OP)

Re: ʎɹɐıp s,ɐsıɯ

misa_chan
misa_chan misa_chan is offline
Mod

Post: 13.822
 
Reputasi: 374


Reply With Quote     #15   Report Post     Original Poster (OP)

Re: ʎɹɐıp s,ɐsıɯ

(: ¡ʇɐƃuɐɯǝs

˙ƃuɐnɾɹǝq ɐɯɐs-ɐɯɐs ıɹɐɯ

˙ɐɯɐsɹǝq ɐsıq ɐʇıʞ ɐƃoɯǝs

˙uɐdɐɹɐɥ ɥɐnqǝs ıɹǝqɯǝɯ ʇnʞɐʇ `nʞɐ nƃƃunʇ ƃuɐlıq uɐʞɐ ɐƃ ɐsıɯ
˙ƃuɐɹɐʞǝs uɐʞnʞɐl uıƃuı ɐsıɯ ƃuɐʎ ʇɐıu uɐʞnʞɐlǝɯ uɐʞɐ uɐp ɐɥɐsnɹǝq uɐʞɐ ɐsıɯ

uɐɥɐʇɹǝq ɐsıq ʇɥƃıl ɐƃnɾ uɐdɐʞ ıɐdɯɐs
uɐɥɐʇɹǝq ɐsıq ɐsıɯ ɐʎ uɐdɐʞ ıɐdɯɐs

ɐʎuɥıpǝs ɐɯɐs uɐp ɐʎuʞɐsǝs ɐɯɐs `ɐɾɐs ɐɯɐs ɐnɯǝs nʇı ɐsıɯ ıƃɐq ıdɐʇ `ɐpǝqɹǝq ıdɐʇ
˙ɐpɐ ƃuɐʎ ɐdɐ uɐʞɐlɐɾuǝɯ `ɐʎuɐʇɐʞ ıʇɹǝdǝs
˙ǝɥ ɹɐƃǝʇ dɐʇǝʇ ʞnʇun ɐɥɐsnɹǝq ıdɐʇ `ɥıpǝs ʇɐƃuɐs ıuı ıɹɐɥ ɐsıɯ
˙ʇǝɹɐɯ uɐlnqıp uɐdɐlǝp ǝʞ ıɹɐɥ

ʎɹɐıp ɹɐǝp
misa_chan
misa_chan misa_chan is offline
Mod

Post: 13.822
 
Reputasi: 374loading...Reply With Quote     #16   Report Post  

Re: ʎɹɐıp s,ɐsıɯ

¿¿¿¿ ɥıpǝs ɐdɐuǝʞ ɐsıɯ ɐqɯ ooooɥ
blackid7
blackid7 blackid7 is offline
City Level

Post: 306
 
Reputasi: 35

__________________

Reply With Quote     #17   Report Post  

Re: ʎɹɐıp s,ɐsıɯ

˙˙nʇɐq uɐɯɐɾ nʎɐʞ ɥɐp ˙˙ɐʎuɐsılnʇ ɐɔɐq ƃuısnd ˙˙˙oɥoɥoɥ
robot-gedek
robot-gedek robot-gedek is offline
City Level

Post: 329
 
Reputasi: 4

Reply
 


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Pengumuman Penting

- Pengumuman selengkapnya di Forum Pengumuman & Saran


Cari indonesiaindonesia.com
Cari Forum | Post Terbaru | Thread Terbaru | Belum Terjawab


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.