Kmm

Gia_Viana

New member
PERKEMBANGAN FIKIRAN ISLAM
FIRQAH DAN MAZHAB

1.firqah syi'ah
suatu aliran yang hidup dan berkembang pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib,setelah terjadi pertentangan antara mu'awiyah dan khalifah Ali.kemudian pertentangan untuk selanjutnya menimbulkan beberapa firqah yang mendukung khalifah dan menolak mu'awiyah bi abi sofyan sebagai khalifah.Golongan ini menamakan dirinya Syi'ah.
2.Firqah Khawariz
karena kekalahan Ali dan Mu'awiyah,banyak orang yang memisahkan diri dari khalifah ali.Golongan ini menamakan dirinya Khawariz.Mereka tidak tunduk kepada Ali maupun Mu'awiyah.
3.Golongan Mu'tazilah
Aliran ini termasuk aliran pembaharuan dalam ilmu aqudah islam.Aliran MU'tazilah adalah pembaharuan dari aliran Qadariyah,yang di pelopori oleh wasil bin atha,yang di beri nama Mu'tazilah(pemisah).,karena wasil memisahkan diri dari gurunya,yaitu Al'Basry,maka aliran ini dikenal dengan Rasionalisme islam,karena suka menggunakan akal dalam menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah.
4.Ahli Sunnah wal Jamaah
merupakan suatu aliaran(firqah)dalam Aqidah islam yang berpegang teguh pada sunnah nabi Muhammad Saw.
 
Last edited:
mazhab-mazhab dalam Islam,

Mazhab hanafiyah
mazhab ini mengikuti,buah fikiran atau hasil ijtihad Imam Abu Hanifah Bin Nu'man Bin sabit.pengikut mazhab ini di sebut pengikut mazhab hanafiyah.
2.mazhab Maliky
mazhab ini mengikuti faham dan buah fikiran atau hasil ijtihad,dari imam malik bin annas,ia seorang ahli ilmu fiqih dan hadist,pengikutnya di sebut pengikut mazhab maliky
3.Mazhab Syafi'iyah
mazhab ini mengikuti faham dan buah fikiran imam Muhammad bin Idris asy syafi'i.beliau seorang ahli fiqih dan ilmu hadist.peniutnya di beri nama pengikut mazhab syafi'iyah.
4.mazhab hambaliyah
mazhab ini mengikuti faham dan buah fikiran atau hasil ijtihad imam ahmad bin hambal.Beliau seorang ahli ilmu fiqih dan mendalami ilmu tauhid,pengikut mazhab ini,di sebut pengikut mazhab hambaliyah
 
Back
Top