Tanya Jawab Agama Islam 38

Gia_Viana

New member
1.contoh perbuatan makruh adalah...(merokok,makam berambang mentah,makan jengkol,makan dan minum sambil berdiri atau sambil jalan sampau kenyang.dll)

2.Ayat:al yauma akmal ta lakum dan seterusnya,,,
turun pada peristiwa...(haji wa'da)

3.waktu yang paling tepat untuk melakukan salat tahiyatul masjid adalah wakti di...(masjid)

4.orang islam mempunyai tugas amar ma'ruf dan nahi...(munkar)

5.Al-Quran terdiri dari...(30 juz)

6.memakan daging babi hukumnya...(haram)

7.cukup sempurna iman seseorang bagi yang mencintai saudaranya seperti cintanya kepada...(dirinya sendiri)

8.pedagang yang jujur bagaikan orang mati ...(syahid)

9.memutar uang atau meminjamkan uang dengan rente teremasuk..(riba)

10.nabi saw.selalu memberi contoh kepada umatnya untuk hidup...(sederhana)
 
Back
Top