Tanya Jawab Agama Islam 5

Gia_Viana

New member
1.percaya kepada hari akhir termasuk rukun iman yang ke...(5)

2.yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat ialah....(ALLAH)

3.Yang bertugas meniup sangkakala ialah malaikat....(Israfil)

4.Di dalam kubur kita akan di tanya oleh malaikat......(munkar dan nakir)

5.Jika amal kebajikan kita lebih banyak,maka kita akan di masukkan ke........
(surga)

6.Api yang sangat panas merupakan arti dari ....(hawiyah)

7.Semua yang terkandung di bumi untuk memakmurkan manusia di sebut.......
(nikmat Alllah)

8.Hari kiamat di sebut juga tempat perhitungan...(amal perbuatan manusia)

9.Orang yang di masukkan ke dalam neraka wail adalah orang yang................
(lalai shalatnya)

10.Puncak kebahagiaan bagi orang yang beriman adalah dapat melihat dzat
Alllah di dalam.....(surga)​
 
Back
Top