Tanya Jawab Agama Islam 97

Gia_Viana

New member
1.air yang terkena barang najis,di sebut..(air mutanajis)

2.baik buruknya suatu perbuatan,tergantung...(niatnya)

3.air yang suci tapi tidak untuk bersuci atau air sedikit habis dipakai untuk wudhu di sebut..(ait muta'mal)

4.fardu (wajib) ada dua macam yaitu..(fardu ain dan fardu kifayah)

5.dengki dan iri hati adalah perbuatan...(tercela)

6.kebersihan ialah sebagian dari..(iman)

7.asyhadu anna muhammadar rosullullah,ialah..(syahadat rosul)

8.nabi musa as,menerima kitab suci..(taurat)

9.menjadi pedoman hidup umat islam..(al quran dan hadist)
 
Back
Top