Tanya Jawab Agama Islam bag 2,13

Gia_Viana

New member
1.perjalanan nabi saw,di waktu malam di mekkah ke baitul maqdis di sebut...(isra')

2.nama baitul maqdis ialah............................................(masjidil aqsha)

3.baitul maqdis terletak di kota.................(palestina)

4.pada waktu kita melihat anak kecilterjatuh di jalan kita wajib....................(menolongnya)

5.orang yang benar benar bertaqwa ialah di sebut.............................(muttaqin)

6.zakat untuk mensucikan jiwa di sebut.........(zakat fitrah)

7.zakat untuk mensucikan harta ialah...(zakat mal)

8.keindahan alam semesta ialah tanda keagunga..................(ALLAH)]
 
Back
Top