Tanya Jawab Agama Islam bag 2,2

Gia_Viana

New member
1.al quran terdiri dari..(6666 ayat)

2.al quran adalah mu'jizat nabi saw,yang ..(terbesar)

3.al quran pada garis besarnya berisi tentang petunjuk ,perintah,dan larangan dari ....(ALLAH )

4.Al quran kitab suci umat..(islam)

5.al quran di sebut juga..(al furqon)

6.dala al quran telah tersimpul dari kitab kitab suci..(taurat,injil,zabur)

7.kemurnian al quran telah di jaga oleh ALLAH sendiri ,tersurat dala firmanya...(surat al hijr ayat 9)

8.pembukuan al quran yang pertama pada masa khalifah...(usman)
 
Back
Top